Rozdíl mezi videm dokonavým a nedokonavým

V případě rozhlasových pracovníků by měla být znalost gramatických a stylistických pravidel samozřejmostí.

Vážený ombudsmane,

v listopadu 2015 jsem ze Dvojky přešla k Plusu. Na Dvojce mi vadily "písničky", které jsou pro mne jen rámusem. S Plusem jsem spokojená, jen mi vadí někdy čeština. Nejen u hlasatelů zpráv, ale někdy i u redaktorů mám dojem, že buď nechodili do školy, nebo se změnila čeština. Tahá mě za uši výraz „budeme se soustředit“ apod. To už v češtině nejsou dokonavá a nedokonavá slovesa? Ony mě občas za uši zatahají i jiné výrazy, ale tento jsem dnes slyšela dvakrát. Je mi 80 let a v letech 1953–1957 jsem na češtinu měla Pana Profesora v Karlových Varech. Nedivte se proto, že pro mne dnes čeština často pláče. S díky za ČRo a pozdravy

P. Ř.

_____________________________________________________________________

Vážená paní,

děkuji Vám za dopis. Shodou okolností mi včera telefonoval jeden posluchač se stejnou výhradou, jakou uvádíte Vy, totiž s kritikou výrazu "budeme se soustředit". Souhlasím s Vámi, je to chyba svědčící o nedostatečném pochopení rozdílu mezi videm dokonavým a nedokonavým. Správně je "soustředíme se", a pokud by bylo namístě užít vidu nedokonavého, "budeme se soustřeďovat". Mám dobrou spolupráci s Oddělením vzdělávání, které připravuje semináře a školení pro pracovníky Českého rozhlasu. Doporučím tomuto oddělení, aby do svých školení zahrnulo i upozornění na správné užívání zmíněného výrazu.

Někdy se může stát, že nesprávný výraz použije host ve vysílání, u něhož je primární obsah sdělení, kvůli němuž byl před mikrofon přizván. V tom případě by asi nebylo správné zastavit jeho řeč a opravit jej. Ale v případě rozhlasových pracovníků by měla být znalost gramatických a stylistických pravidel samozřejmostí.

Se srdečným pozdravem a přáním pěkného víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu