• Informace
  • Rozlišování pojmů Čechy a Česko

Rozlišování pojmů Čechy a Česko

slovník (ilustrační foto)

Je namístě, aby pracovníci ČRo, kteří mají kontakt s mikrofonem, dodržovali stanovený úzus a jednotlivé pojmy užívali správně, ve shodě s jejich skutečným významem.

Dobrý den.

Opět jsem byl svědkem nesprávného užití jednoslovného názvu České republiky v Českém rozhlasu. Stalo se tak v úterý 3. 9. 2019 na programu Český rozhlas Plus, v pořadu Den podle Heleny Šulcové, kdy komentátor Českého rozhlasu pan Petr Nováček cca v 17:20 řekl, že trestní stíhání pana Babiše se zřejmě nebude řešit soudně, ale tak nějak jinak, jak je v Čechách zvykem.

S pozdravem

I. F.

_____________________________________________________________________

Vážený pane,

požádal jsem šéfredaktorku Zpravodajství ČRo, aby znovu připomněla všem pracovníkům ČRo, kteří mají kontakt s mikrofonem, že musí dbát na významový rozdíl mezi pojmy Čechy a Česko, a doplnil jsem svůj požadavek ukázkami z naší korespondence. Dostalo se mi ujištění, že při nejbližší příležitosti tuto věc na poradě probere. Domnívám se, že ideálního stavu nedosáhneme nikdy, protože výraz Čechy funguje pro část uživatelů češtiny jako ekvivalent pojmu Česko, byť je to nesprávné. Jak jsem již uvedl při jiné příležitosti, je to analogický případ řečového automatismu, který napomáhá efektivnímu zvládání myšlenkových operací. Většina Čechů jezdí "do Anglie", byť tím míní i Wales a Skotsko, nebo do Holandska, a rozhodně tím nemyslí jednu z nizozemských provincií. Nicméně souhlasím s Vámi, že je namístě dodržovat stanovený úzus a jednotlivé pojmy užívat správně, ve shodě s jejich skutečným významem.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu