Skladatelská soutěž pro katedrálu sv. Víta

13. červen 2019

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany vyhlašují varhanní skladatelskou soutěž u příležitosti uvedení nových varhan Gerharda Grenzinga.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, nejpamátnější sakrální stavbě zemí Koruny české, dlouhodobě chyběly plnohodnotné varhany, které by zvukově obsáhly celý prostor.

Svatovítské varhany - logo

Myšlenka vybavit katedrálu odpovídajícím nástrojem ještě více zesílila po její celkové dostavbě v roce 1929. Od té doby se objevilo několik pokusů o stavbu nových varhan, bohužel marných. K posunu v celé záležitosti došlo až v roce 2017, kdy vznikla nadace na dostavbu tohoto královského nástroje. Po výběrovém řízení se v současné době nástroj zhotovuje v barcelonské dílně zkušeného varhanáře Gerharda Grenzinga. Varhany poprvé oficiálně zazní 15. června 2020 na svátek sv. Víta, hlavního patrona katedrály sv. Víta v Praze, kdy budou při slavnostní liturgii požehnány pražským arcibiskupem, primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou OP.

Podmínky varhanní skladatelské soutěže:
Přihlášení skladatelé v rámci soutěže odevzdají jednu samostatnou kompozici psanou pro sólové varhany v délce cca do 10 minut (může být jednovětá i vícevětá). Tato skladba musí respektovat dispozice a rejstříkování nových varhan katedrály sv. Víta.

Termín odevzdání skladeb: 6. ledna 2020. Skladby můžete zasílat na e-mail nakladatelstvi@rozhlas.cz


Skladby posoudí vybraná porota ve spolupráci s nakladatelstvím ČRo.
Složení poroty: varhaník a pedagog prof. Jan Hora, hudební skladatel a pedagog prof. Ivan Kurz, varhaník a pedagog odb. as. Josef Popelka, hudební skladatel Jiří Teml a děkan PdF UHK doc. František Vaníček.
Porota vybere tři skladby, jejichž nahrávky budou umístěny na stránkách Českého rozhlasu.

O pořadí skladeb rozhodnou posluchači v anketě. Vítěz bude znám 28. září 2020.

Ceny pro autory vybraných skladeb:
1. peněžitá odměna a vydání vítězné skladby tiskem v Hudebním nakladatelství Českého rozhlasu
2. provedení skladby na nových varhanách v katedrále sv. Víta, včetně získání profesionální
nahrávky Českým rozhlasem.
3. uvedení nahrávky do digitální distribuce a prezentace ve vysílání Českého rozhlasu.

Český rozhlas, hudební vydavatelství, Římská 13, 120 00 Praha 2
Bohemian Heritage Fund, nadační fond, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Nadační fond Svatovítské varhany, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

Spustit audio