Smyčcové kvartety Jana Pavla Veselého

17. září 2012

V praktické historické řadě nyní dokončujeme vydání Smyčcového kvartetu G dur houslisty a skladatele Jana Pavla Veselého (1762–1810), něm. Johann Wessely, který se narodil 27. června 1762 v Hluboké nad Vltavou (tehdejší Frauenberg). Jeho jméno je dnes zcela zapomenuté, jak se však dozvídáme z několika dobových pramenů, ve své době patřil ke známým a zdatným houslistům.

Lze ho řadit k širokému zástupu komponujících hudebníků, jejichž hudba sloužila především vlastním koncertním potřebám a byla víceméně závislá na dobových vzorech. I přes tuto vazbu na ostatní dobovou tvorbu však lze říci, že Veselého kvartety nejsou pouhou nápodobou, jsou invenční a v rozsáhlé kvartetní literatuře přelomu 18. a 19. století vykazují překvapivě dobrou kompoziční erudici.

Jan Pavel Veselý napsal podle svého vlastního katalogu 5 opusových čísel kvartetů (op. 2, 4, 8, 9 a 10). Předlohou pro vydání Smyčcového kvartetu G dur Jana Pavla Veselého byl dobový tisk partů Hoffmeister, Vienne z roku 1790, který se podařilo získat z Moravské zemské knihovny v Brně. Jedná se o sbírku tří Veselého kvartetů B dur, G dur a C dur, v plánu je též vydání Smyčcového kvartetu C dur z této sbírky. Editorkou a autorkou předmluvy u obou kvartetů je Monika Jägerová.

Na základě této nové spartace natočilo v únoru letošního roku Smyčcový kvartet G dur Jana Pavla Veselého pro Český rozhlas Kvarteto Apollon.

Spustit audio