Strategie 27: Udržitelné financování a legislativa

6. prosinec 2022

Stabilní a předvídatelné financování je pro Český rozhlas základním předpokladem k tomu, aby nadále poskytoval služby pro posluchače ve stávající šíři a rozvíjel je.

Forma rozhlasového poplatku je ideálním způsobem, protože zaručuje Českému rozhlasu nezávislost a vytváří přímou vazbu mezi ním a veřejností.

Český rozhlas má smíšený model financování, což znamená, že vedle hlavního zdroje financování – výnosů z rozhlasových poplatků, které tvoří téměř 95 % příjmů Českého rozhlasu – si snaží zajistit další finanční prostředky komerční činností v rámci vymezeném zákonem. Mezi hlavní obchodní aktivity patří reklama, sponzoring a prodej práv.

Publikaci si stáhnete ZDE.

Spustit audio