Český rozhlas představil svoji strategii do roku 2027

8. prosinec 2022

Český rozhlas uspořádal seminář na téma veřejnoprávní rozhlas pro druhé tisíciletí. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v Senátu Parlamentu České republiky představil novou vizi veřejnoprávního média a jeho sedm strategických cílů, jimiž se bude řídit v následujícím pětiletém období. 

Se svými příspěvky vystoupili také zástupce generálního ředitele EBU a ředitel pro média Jean Philip De Tender nebo mediální analytik Filip Rožánek. Seminář se konal pod záštitou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. 

„Vizí Českého rozhlasu je být do dalších let důvěryhodným a nezastupitelným zdrojem informací a inovativním tvůrcem audio zážitků. V Senátu jsme představili dlouhodobý plán rozvoje, kterým chceme ukázat, jaké kroky k tomu v budoucnu podnikneme. Současnou misí Českého rozhlasu je nebýt pouze veřejnoprávním sdělovacím prostředkem, ale také tvůrcem audiálních zážitků a kultivací mediatypu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. 

K naplnění vize důvěryhodného a nezastupitelného zdroje informací a inovativního tvůrce audio zážitků pro všechny posluchače si Český rozhlas vytkl sedm strategických cílů. Čtyři z nich se zabývají posluchači, další tři cíle jsou orientované na vnitřní fungování rozhlasu, jehož úspěch je do zásadní míry podmíněn tím, že se podaří rozhlasu zajistit si udržitelné financování a také aktualizovat mediální legislativu. Těchto sedm strategických cílů obsahuje nová publikace Strategie 27 pro digitální dobu a doplňuje tak přehled cílů a opatření jednotlivých divizí rozhlasu, které shrnují Dlouhodobé plány Českého rozhlasu pro léta 2023 – 2027 schválené Radou Českého rozhlasu v červnu 2022. 

Strategii 27 pro digitální dobu a doprovodné materiály naleznete na webu Českého rozhlasu zde.

Spustit audio