Strategie 2027

Český rozhlas vydal v listopadu 2022 Strategii 27 pro digitální dobu, která v sedmi kapitolách shrnuje priority instituce na období do roku 2027.

Strategie pomáhá naplňovat vizi Českého rozhlasu, který chce být nejdůvěryhodnějším zdrojem informací a inovativním tvůrce audio zážitků pro všechny. V souladu s misí Českého rozhlasu Strategie 27 přispívá k tomu, aby byl Český rozhlas moderním médiem veřejné služby, partnerem pro každého; poskytoval kvalitní informace, vzdělávání, kulturu i zábavu a přispíval k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické společnosti.

Strategie 27 v angličtině