Tematický katalog skladeb Vítězslavy Kaprálové od Karly Hartl završuje péči o odkaz této významné skladatelky 20. století

3. březen 2021

Dílo Vítězslavy Kaprálové (1915–1940) se setkává se značným ohlasem nejen u nás, ale také v zahraničí, kde je Kaprálová etablovanou autorkou a její skladby jsou často provozovány. K šíření odkazu významné skladatelky 20. století přispívají i nové notové edice Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu. Na jejich přípravě spolupracujeme s kanadskou společností The Kapralova Society již od roku 2005.

Dosud nevydaná díla Vítězslavy Kaprálové mohla být publikována za značného přispění Karly Hartl, muzikoložky a zakladatelky společnosti. Podařilo vydat celkem deset notových publikací (tj. partitur i provozovacích materiálů).

Nejnovějším příspěvkem je kantáta Ilena, op. 15 v edičním zpracování muzikologa Martina Kostaše: „Ilena, op. 15 začíná vznikat už v Paříži, těsně před Vánoci roku 1937, a ještě před koncem onoho roku autorka dokončuje její první část. Dá se tedy říct, že se jedná o její první a zároveň jedinou skladbu začínajícího pařížského období se zřetelným vlivem doznívajícího období pražského s výraznými prvky Novákova vlivu.“ K dispozici je nyní partitura i celý provozovací materiál včetně sborového particellu. Particell nabízíme jako prodejní publikaci, sborová čísla z kantáty lze provozovat také bez doprovodu orchestru neboli a cappella.

Pomyslným završením publikování skladeb je vydání Tematického katalogu Vítězslavy Kaprálové. Jedná se o významný muzikologický počin Karly Hartl.
Autorka poznamenává: „Tematický katalog skladeb Vítězslavy Kaprálové představuje nejúplnější a nejpodrobnější soupis díla jedné z nejpozoruhodnějších skladatelských osobností české meziválečné hudební kultury. Popis relevantních pramenů – od skic, autografů a autorizovaných opisů skladeb až po vydání jejich definitivní verze – umožňuje sledovat vývoj skladatelčiny tvorby. Katalogové jednotky obsahují množství málo známých detailů a zároveň upřesňují informace a opravují chyby a omyly předchozích soupisů skladatelčina díla.“

Tematický katalog obsahuje kompletní hudební odkaz Kaprálové, tedy i juvenilia, torza a nezvěstné skladby. Publikace je doplněna o obvyklé seznamy a rejstříky pro rychlou a snadnou orientaci. Druhá část publikace obsahuje korespondenci s nakladateli opatřenou poznámkami a je zde zařazena jako další díl k soubornému vydání skladatelčiny korespondence.

Skladby Vítězslavy Kaprálové publikované ve Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu:
Suite en miniature, op. 1
Smyčcový kvartet č. 1, op. 8
Vojenská symfonieta, op. 11
Ilena, op. 15
Dva ženské sbory, op. 17
Suita rustica, op. 19
Partita pro smyčcový orchestr a klavír, op. 20
Koncert pro klavír a orchestr d moll
Smutný večer
Vánoční preludium

V loňském roce jsme si také připomněli 105 let od narození a 80 let od úmrtí této významné české skladatelky.

Spustit audio