VITULKA KAPRÁLOVÁ 2020 – 105 let od narození a 80 let od úmrtí české skladatelky

14. červenec 2020

V letošním roce si připomínáme 105 let od narození a 80 let od úmrtí významné české skladatelky 20. století VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ (24. 1. 1915 – 16. 6. 1940).

Za pětadvacet let svého života zkomponovala přes čtyřicet skladeb od klavírních přes vokální a orchestrální až po písně na vlastní texty či na texty tehdejších básníků.
Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu patří k hlavním vydavatelům skladatelského odkazu Vítězslavy Kaprálové, jejíž dílo je žádané u nás i v zahraničí. 

Pod následujícím odkazem naleznete vydané tituly s její hudbou, které jsou iniciovány a vznikají ve spolupráci s Karlou Hartl, muzikoložkou a zakladatelkou The Kapralova Society.

SKLADBY VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ VYDANÉ TISKEM V ČESKÉM ROZHLASE

Na podzim letošního roku se můžete těšit na novinku, poslední dosud nevydané dílo V. Kaprálové, kantátu Ilena, op. 15 pro sóla, sbor, recitátora a orchestr.
Skladba se dochovala pouze ve skice klavírního výtahu s částečně zinstrumentovanou první částí (prvních 105 taktů) a byla zkomponována během zhruba ročního údobí od prosince 1937 do listopadu 1938, v závěru skicy je však v závorce uveden časový údaj 1932. V tomto roce snad Kaprálovou upoutala báseň Ľudmily Podjavorinské natolik, že začala uvažovat o jejím možném hudebním zpracování.

Editorem vydání je muzikolog Martin Kostaš.

K prodeji bude k dispozici sborový particell; partitura a party budou dostupné v naší Půjčovně notových materiálů.

Spustit audio