Ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené vycházejí dvě nové autorské skladby

21. červenec 2020

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu vydává ve spolupráci s projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené ZUŠ Open dvě nové autorské skladby. 

Kačova Modlitba pro budoucnost i Kučerova Svatovítská fanfára vznikly na přímou objednávku stipendijní akademie MenART pro mimořádné vystoupení absolventů stipendijního programu ve školním roce 2019/2020 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v rámci vyvrcholení IV. ročníku ZUŠ Open 2020 ve prospěch Arcidiecézní charity.

Český rozhlas, který je mediálním partnerem ZUŠ Open, nabízí k prodeji partituru i provozovací party pod hlavičkou Edice ZUŠ. Tato edice má za sebou již desetiletou tradici, v jejímž rámci vycházejí notové publikace v návaznosti na rámcový vzdělávací program základních uměleckých škol. 

Tomáš Kačo / Grace Kačo: Modlitba pro budoucnost (píseň pro zpěv, sbor a smyčce):
Modlitba pro budoucnost má pro mě zvláštní místo. Je to píseň, která symbolizuje naději pro všechny lidi na naší planetě. Hudba má sílu lidi spojovat, dodávat odvahu a přenášet pozitivní energii. Přál bych si, aby Vám i tato skladba předala naději, radost a sílu." Tomáš Kačo

Tomáš Kačo

Jan Kučera: Svatovítská fanfára pro žestě, tympány, bicí a smyčce: 
Skladbu je možno interpretovat ve dvojí verzi. Je určena primárně pro žesťový soubor a bicí za doprovodu varhan či violoncell a kontrabasů. V letošním roce byla taktéž součástí soutěžního repertoáru rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. Svým obsazením i náročností je určena pro široké užití žáky i pedagogy ZUŠ." Jan Kučera

Nadační fond Magdaleny Kožené od roku 2016 pořádá celostátní happening základních uměleckých škol ZUŠ Open a nabízí stovky koncertů, výstav, tanečních či divadelních představení ve veřejném prostoru.
ZUŠ Open je dnem oslav, sdílené radosti a respektu k systému uměleckého vzdělávání. Vytváří prostor pro setkání nejen pedagogů, žáků škol a jejich rodičů, nýbrž i všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace. Je příležitostí představit práci ZUŠ v celé její šíři – hudbu, výtvarné umění, divadlo i tanec. ZUŠ Open navíc nabízí myšlenku společných projektů a setkání uměleckých škol, která podporuje nejen vzájemné vazby a tvořivost, ale zároveň prezentuje pestrost uměleckých oborů a života škol v rámci regionů.

ZUŠ Open v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Originály partitur Jana Kučery a Tomáše Kača jsou dostupné ve vydavatelství Českého rozhlasu

Spustit audio