Vilém Blodek – Symfonie d moll

17. září 2012

Na závěr letošního roku připravuje hudební nakladatelství ČRo vydání partitury a provozovacího materiálu zatím málo doceněné Symfonie d moll českého skladatele Viléma Blodka (1834-1874) pocházející z přelomu 50. a 60. let 19. století. Z podnětu dramaturgie ČRo3-Vltava vznikl zcela nový notový materiál této symfonie, jejíž starší, téměř historické rozhlasové nahrávky pocházejí z let 1966 a 1973. Na základě nově vyrobeného materiálu pořídil v září 2012 novou nahrávku Symfonický orchestr Českého rozhlasu po vedením dirigenta Ondřeje Kukala.

Jak uvádí Český hudební slovník osob a institucí, pramenná situace skladatelské tvorby Vilém Blodka je velmi neúplná: „Uspořádání Blodkovy pozůstalosti převzal jeho žák a autor klavírního výtahu opery V studni Jindřich Kàan z Albestů. Po Kàanově smrti roku 1926 však byl soubor rozptýlen a dodnes bylo identifikováno jen jeho torzo.“

V tomto kontextu nepřekvapí, že Blodkův autograf Symfonie d moll je dnes nezvěstný. K samotné skladbě tak existuje jediný pramen, a to dnes již pro provozování nevhodný nedatovaný opis kompletního materiálu skladatele Karla Moora (1873-1945), který se nachází v notovém archivu Českého rozhlasu. Ke své jediné čtyřvěté symfonii přidal Blodek německé motto pocházející z básně C. Gärtnera „Der liebe Gott hat´s treu gemeint“. Pro praktickou historickou řadu připravuje edičně Blodkovu partituru František Kolář.

Spustit audio