Zpravodajství o očkování

2. červenec 2021

Český rozhlas v rámci své agendy věnuje pozornost i tématu očkování po prodělaném onemocnění, možné problémy nezatajuje, ale otevřeně o nich hovoří.

Vážený pane Pokorný,

poslouchala jsem tuto sobotu vstup ohledně vakcinace s panem Trnkou. Jeho údiv a údiv moderátora, proč se lidé nechtějí očkovat? Výstup pana Trnky byl neprofesionální a informace neúplné, protože jen mluvil o tom, že bychom lidi měli přesvědčit, ale vůbec nezmínil informaci, kterou už mají všichni, kteří se zodpovědně starají o svoje zdraví.

Informaci, kterou byste měli vysílat neustále. Informaci, že lidé, kteří prodělali covid a mají protilátky, by se očkovat neměli, protože je to velmi nebezpečné. Nechápu!!! ????? Je trestuhodné, že ani vaše rádio není schopné si tyto data sehnat a oponovat v rozhovoru!!! / např, výzkum doktora Thona ohledně protilátek / Nechápu, že nikdo z míst, kde se o očkování rozhoduje se o toto nezajímá / možná záměrně / a naprosto beztrestně žene lidi do zdravotních problémů, stalo se to mým dvěma kamarádkám - prodělaný covid - nezjistily si protilátky - velký zdravotní problém po první dávce... A nejsou to ojedinělé případy!!! Když zavoláte svému obvodnímu lékaři, tuto informaci dostanete. Pak by se ale mělo k případným zákazům a příkazům ohledně vstupů, dovolených, testování přistupovat jinak... Tudíž vás žádám, abyste informace podávali pravdivě a pokud možno informace všechny. Zdá se mi, že je jen oficiální vládní proud a ten bohužel následují všichni, ale od vás bych čekala mnohem víc.

Děkuji.

M. G.

________________________________________________________________________

Vážená paní,

děkuji Vám za upozornění, svědčí o tom, že k informacím o očkování přistupujete zodpovědně. Rozumím tomu, co pokládáte za důležité, a myslím, že by byla chyba nebrat zřetel například na rizika související s očkováním po prodělané nemoci. Mohu doložit z vlastní zkušenosti, že před očkováním jsem byl tázán mj. i na to, zda jsem se v minulosti nakazil koronavirem. Moje kladná odpověď by, jak předpokládám, vedla k příslušným úkonům, např. zjištění hladiny protilátek.

Ale podstata Vaší kritické připomínky se týká toho, zda Český rozhlas nezatajuje posluchačům tento druh informací. Naznačené souvislosti s vládním proudem nerozumím, jistě si nemyslíte, že vláda nebo pracovníci Českého rozhlasu mají zájem na usmrcování lidí pomocí očkování. Při zběžné rešerši jsem nalezl na webových stránkách zpravodajského serveru iRozhlas články odkazující na rozhlasové pořady, v nichž se téma očkování po prodělaném onemocnění rozebírá, myslím, že Vás budou zajímat například tyto odkazy:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/imunolog-vojtech-thon-ockovani-koronavirus-vakcini_2104140010_ada
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/ockovani-proti-koronaviru-covid-19-irena-koutna-protilatky-pfizer-vakcina_2102061945_gak
https://plus.rozhlas.cz/ockovat-se-proti-covidu-i-po-prodelani-covidu-nejdrive-za-tri-mesice-stacit-8483862

Podle mého názoru nelze spravedlivě požadovat po moderátorech, aby v rozhovorech na téma koronaviru zmiňovali veškeré aspekty problému, ač by to bylo jistě ideální. Pro mne je důležitý závěr, že Český rozhlas v rámci své agendy věnuje pozornost i tématu očkování po prodělaném onemocnění, možné problémy nezatajuje, ale otevřeně o nich hovoří.

Přeji Vám stálé zdraví a srdečně Vás zdravím.

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio