Adam Šindelář

slovesný dramaturg tvůrčí skupiny Dokument a publicistika

Vede programové řady Bohoslužba a Mezi nebem a zemí.