Aktualizace počtu nakažených ve zpravodajských relacích

Studio Radiožurnálu

Současná situace nepochybně posluchače sjednocuje v názorech na nezastupitelnost a hodnověrnost veřejnoprávního rozhlasu. Zároveň je pro mne zajímavé sledovat faktory, které na různé skupiny posluchačů působí rozdílně.

Dobrý den, 

jako spořádaný občan jsem si pořídil malý přijímač na sledování zpravodajství a používám ho k tomuto účelu. Mám naladěnou stanici Plus, která vysílá zprávy Radiožurnálu. Pokud se to nezměnilo, tak Radiožurnál by měla být tzv. krizová radiostanice, kde by se občané měli dozvídat základní informace o vývoji situace a pokynech státních orgánů.

Ve zprávách v 08:00 stejně tak i v Hlavních zprávách v 09:00 hod., jsem nezaznamenal údaj o nově nakažených spoluobčanech. Proč? Máte to zakázáno? Toto číslo považuji za základní ukazatel dynamiky vývoje nákazy.

Pro svoji dostatečnou informovanost jsem byl nucen zapnout počítač. Při této příležitosti si neodpustím "rejpnutí" - neukazuje se, že v kontextu aktuálního dění bylo zrušení pořadu Kupředu do minulosti velkou chybou?

Vyjádření ombudsmana ČR k tehdejšímu zrušení pořadu považuji stále za výsměch posluchačům a i skutečným "rozhlasákům". Jako vedleší efekt zpráv o zrušení pořadu vydaných ombudsmanem jsem plně pochopil smysl existence této pozice :-(.

Děkuji.

S pozdravem

J. N.

________________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za kritickou připomínku.

Současná situace nepochybně posluchače sjednocuje v názorech na nezastupitelnost a hodnověrnost veřejnoprávního rozhlasu. Zároveň je pro mne zajímavé sledovat faktory, které na různé skupiny posluchačů působí rozdílně. Vy postrádáte pravidelnou aktualizaci počtu nakažených v každé zpravodajské relaci v celou hodinu, jiní posluchači rezolutně žádají, aby Český rozhlas přestal o koronaviru mluvit a věnoval se jiným tématům. Každý máte svou pravdu a vyhovět všem najednou nelze. Editoři samozřejmě budou i nadále připravovat zpravodajství o tom nejdůležitějším, co se kolem nás děje, což je momentálně problematika spjatá s epidemií koronaviru. Budou ovšem vybírat takové informace, které jsou pro daný okamžik podstatné. Pokud takovou informací bude mimořádný nárůst počtu nakažených nebo naopak jejich pokles, jistě tuto zprávu zařadí. Pokud by se měl konstatovat setrvalý stav nebo jeho nevýrazná změna, dají přednost důležitějším informacím.
To, co jsem uvedl, není v rozporu s Vaším názorem, že na Radiožurnálu a obecně stanicích Českého rozhlasu se občané dozvídají základní informace o vývoji situace a pokynech státních orgánů.

Co se týče pořadu Kupředu do minulosti, na svém postoji setrvávám. Problémem nebyla tematika pořadu, jistě potřebná a zajímavá, nýbrž jeho formát neboli jednoduše řečeno způsob zpracování. K tématům, která se v pořadu probírala, by rozhlas veřejné služby měl přistupovat s dostatkem odborných zdrojů a s potřebným kritickým odstupem, který by byl věci ku prospěchu. 

S pozdravem


PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu