Co si Češi myslí

26. leden 2024

Označení Češi ve smyslu "všichni, kdo žijí v České republice" se bude objevovat i nadále.

Dobrý den,

na začátek bych Vám rád poděkoval za skvělou práci, kterou odvádíte. Český rozhas je mým nejoblíbenějším českým médiem vůbec a moc si Vaší práce vážím. Taky proto Vám píši tento postřeh.

Neuniklo mi, že moderátoři často, jistě s nejlepšími úmysly, užívají výrazů: "Co trápí Čechy a Češky", "Co si o tom Češi myslí", "Jak pomoci Čechům a Češkám" a podobně. Nepovažuji to za šťastné. Dovolte mi proto požádat, abyste ve vysílání pečlivě zvažovali, komu zprávy adresujete, speciálně s ohledem na národnost a státní příslušnost.

Sám se považuji za Slováka, byť žiji, platím pojištění, daně a koncesi v České republice. Mí přátelé žijící v Česku jsou Češi, Moraváci, Slováci, Maďaři, Ukrajinci, Rusové a další, mnozí jsou Vašimi posluchači. Myslím si, že speciálně v často řešených otázkách finanční jistoty, zdraví a podobně by bylo neutrální a inkluzivní oslovení vhodnější. Čech oslovený svou národností to nijak zvlášť neocení, nicméně vciťte se do příslušníka národnostní menšiny, který na úvod reportáže o duševním zdraví zjistí, že o něm to vlastně ani tak moc není, neboť v následujících minutách budeme řešit zdraví Čechů a Češek. 

Rozumím, že tohle je spíš maličkost, taky ale snadno řešitelná. Musím zde taky zmínit, že jen asi 84 % ze dvou třetin obyvatel se hlásí k české národnosti, ostatní třetina dotázaných národnost neuvádí. Mám tedy za to, že se tohle týká jednoho až čtyř milionů lidí a v budoucnu to bude víc.

Děkuji za Váš čas a přeji hodně zdaru!

S. K.

____________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za dopis. Máte pravdu, výraz Čech se může chápat jako označení pro obyvatele té části České republiky, která se říká Čechy. Děje se tak tehdy, pokud je třeba z nějakého důvodu učinit výčet všech částí a národních či národnostních identit, položit důraz na identitu jednotlivých částí ČR apod. Ale zároveň je řada situací, kdy výraz Čech označuje prostě lidi, kteří přijali identitu občanů České republiky, cítí se být nikoli Němci nebo Poláky nebo Slováky, ale prostě Čechy, aniž se tím myslí obyvatele Čech, nýbrž zcela přirozeně se s tímto názvem ztotožní, i když žijí třeba na Moravě. Mám na mysli například sportovní sféru: Češi vyhráli nad Švédy – tato informace je obecně šířena a také přijímána bez toho, aby bylo třeba formulovat, že nad Švédy vyhráli Češi, Moravané, Slezané a příslušníci dalších národností žijících v ČR. To by nikomu a ničemu neprospělo, řekl bych. Vždy jde o kontext, o situaci. Bohužel je tu komplikace, že název jedné z částí republiky zároveň zastřešuje celek. Nemáme možnost „schovat“ Čechy, Moravu a Slezsko, jejich obyvatele a spolu s nimi příslušníky národnostních menšin pod označení Bohemie nebo nějakého jiného názvu, který by neobsahoval slovo vycházející z výrazů Čech, český. Ani Česko nebo Čechie to neřeší.

V situaci, kterou zmiňujete, by bylo řešením nemluvit o Češích, ale o obyvatelích České republiky. To samozřejmě možné je a já to také na základě Vašeho podnětu proberu s příslušnými pracovníky ČRo. Ovšem myslím, že jazyková praxe je zautomatizovaná natolik, že označení Češi ve smyslu "všichni, kdo žijí v České republice" se bude objevovat i nadále. Nikoli ve zlém úmyslu, ve snaze marginalizovat Moravany, Slováky a podobně. Stejně tak jistě nikdo nechce ubližovat Velšanům nebo Skotům, když automaticky, bez zlého úmyslu, řekne, že jede do Anglie, přestože jde o Spojené království Velké Británie a Severního Irska se samosprávnými celky Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska, abych uvedl alespoň jeden příklad trochu podobný naší situaci. Důležité je, že tu není zlá vůle, touha někomu ublížit, někoho ponížit. A ta tu zcela jistě není, alespoň si ničeho takového nejsem vědom.

S díky za zajímavý podnět a také za pochopení

Milan Pokorný, ombusman Českého rozhlasu

Spustit audio