ČRo Dvojka – Jiří Drahoš

15. září 2016

V odborných debatách nemůže moderátor vystupovat v roli kvalifikovaného odborného oponenta jako v případě politických a jiných společenských debat, nýbrž jako zástupce laické veřejnosti.

Dobrý den, pane doktore Pokorný,

Včera jsem náhodou vyslechla Váš odpolední pořad, proto si dovoluji Vás oslovit s problémem, na který jsem poukázala, ale zůstala jsem bez odpovědi.

Moderátorky mají zaujmout kvalifikovaný/informovaný postoj oponenta k pozvanému hostu. To odpovídáte posluchači, který si stěžoval přede mnou. To jsem právě postrádala v případě, který posílám. Moderátorka nejen že nebyla oponentem, ale naopak přiživovatelkou nesprávných postojů. Pominu nepochopitelnou neodbornost celého pořadu. Poukážu zejména na nevhodnost vulgárního projevu (včetně písemné formy), jakou je označení osob, které se účastní hodnocení nových léčiv termínem „pokusný králík“.

Ostatní v připojeném textu. Pozn. kanc. omb. ČRo: Paní posluchačka připojila k přepisu rozhovoru s Jiřím Drahošem (http://goo.gl/J2OaUg) svůj obsáhlý odborný pohled.

Děkuji za případnou odpověď.

Prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc

<hr/>

Vážená paní profesorko,

v úvodu odpovědi na Váš dopis z 26. srpna 2016 mi dovolte, abych se omluvil za prodlevu, jejíž příčinu jsem Vám vysvětlil v předchozím mailu.

Rád bych zdůraznil, že Statut ombudsmana Českého rozhlasu mi dává kompetence týkající se bezprostředně činnosti této instituce. Proto mohu reagovat pouze na Vaši připomínku týkající se moderátorského výkonu Zity Senkové. Obecně je třeba rozdělit debaty pořádané Českým rozhlasem podle typu pozvaných hostů. Hosté ze sféry politických a společenských institucí mají mít v moderátorovi kritického oponenta, vázaného povinností racionální skepse. V odborných debatách nemůže moderátor vystupovat v roli kvalifikovaného odborného oponenta, nýbrž je zástupcem široké laické veřejnosti a jeho posláním je vést rozhovor tak, aby byl srozumitelný a přístupný co největšímu fóru posluchačů. Toto zadání moderátorka splnila. Odborná stránka není v kompetenci moderátora, nýbrž přizvaného hosta.

Tím se dostávám k Vašim konkrétním připomínkám na adresu hosta pořadu, prof. Jiřího Drahoše. Na mou žádost vypracoval odpověď, v níž reaguje na jednotlivé body Vašeho podání. Tuto odpověď, formálně adresovanou (stejně jako Váš dopis) paní Zitě Senkové, přikládám.

Věřím, vážená paní profesorko, že můj postup přijmete s pochopením. Debata o ryze odborných aspektech problému přesahuje, jak jsem uvedl, možnosti kanceláře ombudsmana Českého rozhlasu a dále by měla být vedena na odpovídajícím fóru.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio