Czech republic, Czechia, Česká republika, Česko

5. říjen 2016

Anglická i česká verze názvu naší republiky je duplicitní, neboť existuje její kratší a dvojslovný název.

Před časem podal pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek žádost do Bruselu o změně názvu naší republiky. Jsem toho názoru, že název Česko je krátký, stručný a odpovídá většině názvů států v Unii.

Navzdory tomu se stále v médiích, vládě i parlamentu používá název Česká republika. Myslím, že by bylo vhodné, aby moderátoři ČR používali už jednoslovný název, bude tak jasné, že se toto označení vžívá do povědomí veřejnosti.

Věřím, že Český rozhlas, nejposlouchanější stanice, by tomuto názvu udělal dobrou propagaci a dříve by se vžil.

S pozdravem,

Milena Kučerová

<hr/>

Vážená paní Kučerová,

děkuji Vám za připomínku k používání názvu našeho státu ve vysílání Českého rozhlasu. Oddělme nejprve pro přehlednost českou a anglickou variantu názvu.

Publikace „Jména států a jejich vybraných územních částí“, kterou vydal Český úřad zeměměřický a katastrální v roce 2005, uvádí dvě anglické verze názvu našeho státu: Czech Republic a Czechia. Kratší (jednoslovnou) variantu hodlá česká diplomacie prosazovat v mezinárodním kontextu. V červenci letošního roku provedla jeho notifikaci v databázích OSN.

Renata Klabíková z Oddělení vzdělávání Českého rozhlasu, s níž jsem tuto problematiku konzultoval, k tomu uvádí, že "Czechia je nutný a jedině správný výraz, jehož existenci a opodstatněnost je třeba trpělivě vysvětlovat nejprve v domácím veřejném prostoru a poté i navenek. Po 23 letech existence státu jeho užíváním jen odstraníme disproporci v systému názvosloví naší země." Potvrzuje tím de facto Váš názor o opodstatněnosti užívání jednoslovného českého názvu Česko. Ovšem jazyk je živý organismus a jen nerad se nechává spoutat nařízeními, zvláště v lexikální oblasti.

V české verzi existují vedle sebe dva rovnocenné názvy - Česká republika a Česko (tento stav je doložen mj. i výše zmíněnou odbornou publikací - geografickým názvoslovným seznamem). Pokud existují dva rovnocenné ekvivalenty, jednoslovný a dvouslovný, záleží na konkrétní situaci a kontextu, tedy na posouzení mluvčího, který z nich použije. Název Česko je praktický, z jazykového i historického hlediska oprávněný a stal se běžnou součástí spisovné i obecné češtiny. Ovšem stejně jako v prosazování anglické jednoslovné verze Czechia nelze ani v případě české varianty Česko používání této jednoslovné podoby vymáhat jako povinnost. A proto nelze tuto povinnost ani nařizovat pracovníkům Českého rozhlasu. Nicméně je možno jim tuto variantu doporučovat a vysvětlovat výhody jejího užití. V tomto smyslu je Váš podnět užitečný a já s ním budu nadále náležitě pracovat.

S pozdravem a s přáním krásného víkendu

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio