Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Vědecko-pedagogická pracovnice Přírodovědecké fakulty, Univerzita Karlova

Jsem jednou z pravidelných komentátorek v pořadu Jak to vidí...

Životní motto:

Raduj se, že trnitý keř má květy a nermuť se, že růžový keř má trny. 

Mimo rozhlas:

Od ukončení studia na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Karlově v Praze pracuji na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, učím a podílím se na výzkumu. Jako post-doktorandka jsem strávila jeden akademický rok na prestižní University of California, Berkeley, a to na School of Public Health.

Jsem profesorkou pro obor demografie, zabývám se problematikou geo-demografie a sociálními nerovnostmi v oblasti zdraví. Jsem členkou vědeckých rad, jak v rámci Univerzity Karlovy, tak Masarykovy Univerzity, dále garantkou magisterského studia Sociální epidemiologie a předsedkyní oborové rady Demografie. Z hlediska odborné publikační aktivity jsem autorkou, spoluautorkou nebo editorkou čtyř monografií, dvaceti dvou kapitol v monografiích a více než padesáti článků publikovaných ve vědeckých prestižních časopisech na Web of Sciences.

V období pandemie jsem se zapojila do řady dobrovolnických iniciativ. Jsem členkou Iniciativy Sníh a MeSES, dvanáctičlenné apolitické mezioborové skupiny pro epidemické situace a od července 2021 též členkou pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro reformu veřejného zdraví.

V roce 1996 jsem spoluzakládala neziskovou rodičovskou organizaci DownSyndrom CZ, člena Evropské asociace Downova syndromu, přes dvacet let jsem byla jeho předsedkyní.

Co mě baví:

Mám veliké štěstí, že si většinou mohu dovolit dělat věci, které mě baví (anebo jsem se dokázala přesvědčit, že mě baví). Baví mě pracovat a žít ve dvou prolínajících se světech. Světem akademickým, plným ambiciózních lidí, ve kterém se nejvíce cenní publikovat v nejprestižnějších mezinárodních časopisech, a světem lidí, kteří často nemají dokončené základní vzdělání, jsou bezprostřední, se srdcem na dlani, ale potřebující naši stálou podporu. Když se zadaří, tak mě moc baví vyrazit s rodinou na lyže. Baví mě také toulat se českou krajinou i vzdáleným světem, poznávat nová místa a při západu slunce testovat místní vína.