Kritické i pochvalné připomínky k Dvojce

1. červen 2021

Hosté pořadu Jak to vidí by měli být odborníky ve svých profesích, ochotní pravidelně přicházet do živého vysílání, s dostatečnou kulturou mluveného projevu.

Vážený pane doktore,

k dnešnímu mailu mě inspirovala cesta autem, kdy jsem Vás v autorádiu po 18 hod. slyšel  v debatě s moderátorem. Zde jste hovořil o tom, že Vám posluchači sdělují svoji nespokojenost s vysíláním rozhlasu v současné kovidové situaci, a to že buď rozhlas situaci podceňuje, nebo podceňuje. V podstatě se ale nejedná o nic zvláštního. Nespokojenci s čímkoli se strašně rychle ozvou, zatímco ti spokojení obvykle nemají důvod reagovat.

My dva jsme si v minulosti vyměnili několik mailů, myslím že  v oboustranné korektnosti, naposledy před více jak rokem - v lednu 2020. Tenkrát jsem reagoval na Vaše prohlášení, že ze sta příspěvků, které se k Vám dostanou,  tvoří pochvaly jedno procento a chtěl jsem toto procento zvýšit. Evidentně se nic nezměnilo a moje motivace dnes je stejná, tedy o nějakou desetinku procenta zvýšit podíl kladných příspěvků od posluchačů. Vrátil jsem se k naší tehdejší korespondenci a za vším tenkrát napsaným si stále stojím, respektive ani dnes nemám důvod na svých tehdejších vyjádřeních něco měnit.

Vezmu to chronologicky:

1. Nadále trvá můj velmi pozitivní názor na stanici ČRo2, ostatní stanice z portfolia  ČRo, ale ani jiné české stanice neposlouchám - nemám potřebu.  Stanici ČRo Plus, který jsem si párkrát v minulosti naladil, považuji - bohužel - za jednostrannou a mírně manipulujíci. Protože už nechodím pravidelně každý den do práce, mohu si ráno přispat, obvykle se budím kolem 7 hod. a pustím si Dvojku. Dalibor Gondík a spol jsou vynikající, stejně jako dvojice JH a ŠV /to jsem Vám psal již 2020/. Totéž ostatní redaktoři/moderátoři, které jsem uváděl a pozitivně hodnotil již  v letech 2019, 2018, 2017 nebo 2016. Jen pan Vaňura je stále na můj vkus příliš familierní /2020, 2019/, tak jsem to vzal na vědomí a zařídil se podle toho.

2. Zmizel z vysílání moderátor Jiří Pešina, nebo je někde skryt a já ho nemohu najít?  /2016 jste mi na stejný dotaz napsal, že "s účastí MUDr.Jiřího Pešiny se nadále počítá".3. Trvá to, co jsem uvedl 2017 a co mi nadále vadí, totiž že někteří telefonující posluchači  při dotazu "melou páté přes deváté"  a nevědí, kdy skončit. Vím, že to moderátoři nemají jednoduché, ale přimlouvám se za to, aby jim bylo dovoleno po určité době /ne však 5 min./ dotyčné rezolutně utnout.

Ještě uvedu 2 připomínky, /nechci používat slova jako "kritika" nebo "negativa"/, které taky nejsou z mé strany nové:

1. Pořad Jak to vidí se proti minulým letům sune směrem dolů. Není to jen otázka určité jednostrannosti paní Zity Senkové a jejího vystupování proti některým hostům, což jasně vyniká ve srovnání s tím, když pořád uvádí pan Korec. Poctivě však musím dodat, že ve srovnání s p. Moravcem z ČT je paní Senková ještě značně korektní.  Především je to však v postupném vyšachovávání osvědčených a hlavně rozumných hostů, kteří jsou nahrazováni tzv. "novou krví", přičemž většina z těch nových lidí na to nemá. Co například říci na to, když jeden host v pořadu během 25 minut 60x  řekne slovo "prostě" - to se nedá poslouchat.

2. Další připomínka, opět již uváděná z mé strany v minulosti, je do uší bijící neschopnost těch dam, které zprávy trvající maximálně 5 minut čtou, přečíst je bez přeřeknutí. Ne jednou, ale obvykle několikrát.  Přitom podle hlasu jsou jinak jistě sympatické. Navíc pozoruji, že se k nim začíná připojovat i pan Maršál. Když srovnám např. dvouhodinový perfektní slovní projev dvojice JH a ŠV, nedovedu si to vysvětlit.A na závěr ještě prosba: Snažně prosím, neberte si příklad z České televize, kde se začali objevovat v různých diskusích ve stále větší míře různí druho- a třetiligoví sociologové a jiní podobní "odborníci". Jediné vysvětlení mám, že jsou ochotni šířit do vysílání "jediné správné a korektní" názory svých nadřízených, což je logické při  nadprodukci takto vzdělaných "odborníků". Zatímco korektní  a objektivní profesionálové, kteří se léta objevovali na obrazovce, jsou postupně docela rychle vypuzováni.

Vážený pane doktore, myslím že to je vše, co jsem Vám chtěl napsat. Zdravím Vás i všechny slušné zaměstnance rozhlasu, Snad se mi podařilo aspoň na chvíli přerušit sérii příspěvků nespokojenců a neobjektivních kritiků, která se Vám poštou valí. Přeji Vám vše nejlepší v tomto roce. Ať se daří!

S pozdravem                                                                               

J. V.

_______________________________________________________________________

Vážený pane doktore,

vážím si toho, že jste mi napsal tak upřímný dopis. Smyslem mého vystoupení v Českém rozhlase bylo alespoň trochu zklidnit situaci - mám pocit, že dlouhá doba v izolaci, bez běžných společenských kontaktů, některým typům lidí jemně řečeno nesvědčí a přispívá k rostoucí agresivitě. Snad se to podařilo, soudím tak podle toho, že excesů je v mé agendě za poslední týden podstatně méně.

Dotaz na Jiřího Pešinu jsem tehdy konzultoval s vedením stanice. Je běžné, že se situace mění - lidé dostávají jiné pracovní příležitosti, které s pravidelným vystupováním v rozhlase kolidují, nebo už nemají motivaci připravovat se hodiny na rozhlasová vystoupení trvající pár minut. Jak to bylo u dr. Pešiny, nevím, ale vím jistě, že to je jeden z důvodů změn v pořadu Jak to vidí. Nikdo z hostů nekončí proto, že mu to oznámí paní Senková nebo vedení stanice. Bývá to rozhodnutí hostů. Zita Senková má s jejich výběrem a doplňováním problémy. Jejich spektrum by mělo být dostatečně široké, aby zahrnovalo celou názorovou škálu, měli by být odborníky ve svých profesích, ochotní pravidelně přicházet do živého vysílání, s dostatečnou kulturou mluveného projevu - ano, někdy se právě tato kvalita v živém vysílání ukáže jako slabina a host, vystavený kritikám posluchačů, na dlouhodobou spolupráci rezignuje. Nemám za povinnost bránit pracovníky Českého rozhlasu, naopak jim přináším kritická hodnocení jejich posluchačů, a učiním tak i v případě Zity Senkové. Přece jen tady ale udělám výjimku. Často s ní mluvím o tom, co mi k jejímu pořadu píší posluchači, a vím, jak v podstatě nepolitický člověk to je. Respektive jak se brání - a to i přede mnou - dát najevo své politické názory. Ví, že vysílá pro voliče všech stran, a chce si udržet pozici člověka povzneseného nad konkrétní politické spory. Ostatně i proto je její pořad tak oblíbený. Samozřejmě že Váš pocit něco signalizuje - docela by mne zajímaly jeho příčiny, a myslím, že by to zajímalo i paní Senkovou, aby věděla, na co si třeba ještě dát pozor.

Co se týče hlasatelů, budu si muset udělat vlastní názor tím, že budu delší dobu sledovat zprávy Dvojky (o ní pravděpodobně mluvíte). Já totiž poslouchám zprávy téměř výhradně na Plusu a tam problémy, které popisujete, nevnímám. Výkony hlasatelů posluchači, kteří se na mne obracejí, téměř nekritizují - na rozdíl od moderátorů publicistických pořadů a komentátorů.

Přeji Vám, vážený pane doktore, klidné velikonoční svátky a stálé zdraví.

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio