Kritický ohlas na pořad Vertikála

6. leden 2022

Veřejnoprávní rozhlas má poskytovat prostor různým názorovým proudům a přítomnost toho, o kterém se celou dobu hovořilo, by měl být samozřejmostí.

Vážený pane doktore,

z rozhlasového archívu jsem si poslechl druhou část pořadu „Vertikála“ z 19. prosince tohoto roku, ve které moderátorka Lucie Vopálenská probírala důvody a okolnosti zákazu distribuce časopisu RC Monitor v kostelech plzeňské diecéze vydaného tamním biskupem Tomášem Holubem: https://plus.rozhlas.cz/kde-lezi-v-krestanskych-mediich-hranice-kritiky-a-jak-funguje-v-katolicke-cirkvi-8642976#dil=2?player=on#player 

V posledních třech letech jsem odběratelem a pravidelným čtenářem tohoto časopisu a mohu tedy posoudit, jestli charakteristika obsahu časopisu, tak jak jí podávali tři hosté pořadu, je výstižná. Domnívám se, že nikoliv. To ovšem není tím vlastním důvodem, proč se na Vás obracím. Tím je skutečnost, že všichni tři hosté zastávali takřka shodné (tzn. krok biskupa Holuba podporující) stanovisko, přičemž logická (a k poslání veřejnoprávního media příslušející) by měla být snaha pozvat také debatéry, kteří mají odlišný názor.
Této nevyrovnanosti a stranickosti si, bohužel, všímám i na jiných pořadech Českého rozhlasu ve značné míře a už po dlouhou dobu.

Jako člověka, který má medium rozhlasu rád (dokonce do té míry, že jsem jako externista pro stanici Vltava vytvořil cca dvacítku pořadů) mě tato praxe mírně řešeno velmi mrzí.

S pozdravem

M. H.

________________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji Vám za kritický ohlas. Pro přesnost dodávám, že debata o svobodě vyjádření není v tomto případě zcela namístě. Váš dopis potvrzuje, že časopis RC Monitor je nadále distribuován a čten. Plzeňský biskup odmítl jeho distribuci v církevních objektech své diecéze, což není možno chápat jako zákaz oné tiskoviny, ale jako symbolické gesto ztráty podpory. To ale není podstatné.

Zmíněný pořad jsem si poslechl a konstatuji, že moderátorka Lucie Vopálenská nedávala najevo svůj osobní názor, nekladla návodné otázky, snažila se v konkrétních sporech vystupovat jako nestranný organizátor debaty. Jejímu výkonu nelze nic vytknout. V některých momentech musela převzít roli nepřítomných oponentů, což v případě debaty více osob nebývá častým jevem, neboť oponentní názory vyjadřují pozvaní hosté. V jednu chvíli v debatě i zaznělo, že je škoda, že nejsou přítomni i zástupci časopisu RC Monitor, a s tímto názorem souhlasím. Veřejnoprávní rozhlas má poskytovat prostor různým názorovým proudům a přítomnost toho, o kterém se celou dobu hovořilo, bych považoval za samozřejmost.

Své stanovisko dávám na vědomí vedení Českého rozhlasu Plus.

S pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio