Martina Rasch

slovesný dramaturg tvůrčí skupiny Dokument a publicistika

Vede programové řady Momenty, Olympijský rok a speciální podcastové série.

Připravuje pořady Zrcadlo a Momenty, které jsou jakýmisi skrytými rozhovory a jdou do hloubky úvah o životě, umění nebo o pohnutkách životního poslání. Podílela se na vzniku mimořádné podcastové série RozhlaSTO. Před tím téměř tři roky pracovala jako vědecký redaktor ČRo a zajímaly ji především společenskovědní vědecké oblasti a také problematika závislostí. Za zásadní považuje i čtyři roky strávené v rozhlasovém zpravodajství.

Všechny články

Stránky