Obrazy a grafiky Viktora Preisse

9. květen 2024

Na květen a červen roku 2024 připravila rozhlasová Galerie Vinohradská 12 výstavu grafik a obrazů českého herce, vítěze ankety Neviditelný herec století Viktora Preisse.

O svém vztahu k malování i k rozhlasu a jeho vysílání hovořil autor v úterý 7. května s Terezou Kostkovou v pořadu Blízká setkání na Dvojce Českého rozhlasu. Jeho úvodní slova, která jsou umístěna na počátku výstavy v galerii si můžete přečíst níže.

Vážení a milí návštěvníci,

Díky   nabídce   Českého   rozhlasu   se   mohla   uskutečnit tato  malá  výstava,  která  je  především  dílem  amatéra  a tak   by   také   měla   být   vnímána.   Přestože   jsem   nikdy neměl   ambice   prezentovat   své   výtvarné   pokusy   na veřejnosti,  díky  hrstce  přátel  se  uskutečnilo  několik výstav.  Například  v  pražské  Viole  (v  období  covidu),  v dobřichovické   galerii   malíře   Tomáše   Bíma,   na   zámku Kratochvíle,  na  Hluboké  nad  Vltavou,  ve  Dvoře  Králové nad Labem, v galerii Úštěk. Tato, na půdě Českého rozhlasu  je  pro  mě  především  „  srdeční  záležitostí“  a poctou.  Nejen  z  hlediska  historického  místa,  ale  díky více   než   půlstoletí,   stráveném   v   jeho   prostorách   a studiích,   kde   jsem   se   mohl   setkávat   s   hereckými   a režisérskými  osobnostmi,  být  jim  nablízku,  učit  se  od nich   a   vnímat   neopakovatelnou   atmosféru.   Naše poválečná   generace,   je   generací   rozhlasu,   vyrůstali jsme   s   ním.   Promlouvaly   k   nám   důvěrně   známé   hlasy, vyprávěly   nám   podivuhodné   příběhy   a   probouzely dětskou  fantazii.  Zůstaly  s  námi  dodnes.  Možná  něco  z toho zbylo i na těchto obrázcích…To bych si přál…

Srdečně zveme všechny, kdo by si milé a laskavé obrázky tohoto skvělého herce a neobyčejně nadaného člověka chtěli prohlédnout, do rozhlasové galerie Vinohradská 12 od 13. května každé pondělí od 12 do 16 hodin a každý čtvrtek od 12 do 18 hodin až do konce června.

Spustit audio