Přechod ze SIPO na přímou platbu

28. březen 2024

Příslušné oddělení správy poplatků jedná s dodavatelem o úpravě systému.

Vážený pane Pokorný,

navazuji na náš dnešní telefonický rozhovor ohledně placení rozhlasových poplatků.

Jak jsem Vás informoval, tak jsem přecházel z platby SIPO na přímou platbu ČRo. Ke změně došlo od března, kdy přímá platba měla být jako roční. Tak jsem si nastavil i svůj trvalý příkaz.

Letos v únoru mi však od Rozhlasu přišla upomínka, že dlužím platbu ročního poplatku. Díky tomu jsem zjistil, že ČRo jako roční platbu nevede dvanáct po sobě jdoucích měsíců, ale platbu v období od ledna do konce prosince. V případě změny na roční platbu je tato údajně možná vždy od září. Takové jednání mi přijde směrem k poplatníkovi velmi matoucí. Protože když si kdykoli od února změníte platbu na roční, tak byste měl platit jen poměrnou část do konce roku a teprve od následujícího ledna platit roční poplatek. Mimochodem, Česká televize, která se řídí stejnými zákony, má u ročního poplatku vždy dvanáct měsíců, nikoli období od ledna do prosince.

Po tomto zjištění jsem si tedy změnil platbu z roční na měsíční a očekával jsem, že bude vše v pořádku. Bohužel na účtu poplatníka vidím, že mám dluh, aktuálně 405,- Kč (platba od dubna 2024 do prosince 2024), přitom mám nastaveny měsíční platby. Opět je zde anomálie, kterou mi sdělili kolegové na Vašem call centru. Měsíční platba je při změně z roční platná opět až od ledna... V mém případě od ledna 2025.

Je smutné, že mě Rozhlas jako poctivého poplatníka označuje za dlužníka, ačkoli z mé strany je vše uhrazeno.

Zde jsou mé údaje k účtu poplatníka.

S. Z.

________________________________________________________________________

Vážený pane,

na základě naše telefonátu a Vaší následné písemné zprávy jsem jednal s vedoucí Oddělení správy pohledávek rozhlasových poplatků. Sdělil jsem jí, že ve shodě s Vámi nevidím důvod, aby na Vašem účtu poplatníka byla informace o dluhu, jestliže máte poplatky uhrazené. Problém je, že počítačový systém správy rozhlasových poplatků nemá pro případy, jako je Váš, nastaveno automatické vyrovnávání salda. Kontrola se provádí první den v měsíci a pověřený pracovník upravuje předpisy ručně. Příslušné oddělení správy poplatků již jedná s dodavatelem o úpravě systému tak, aby byl tento problém co nejdříve vyřešen. Každopádně evidence na Vašem webovém účtu byla upravena tak, aby na něm bylo vedeno vyrovnané saldo.

Nastavení ročního poplatku na 12 kalendářních měsíců bez vazby na počátek kalendářního roku je podnět, který projednám s ředitelem Ekonomiky ČRo.

Děkuji Vám za pochopení a srdečně Vás zdravím.

Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio