Přepis ukrajinských názvů

8. září 2022

Čeština se řídí pravidly, která respektují specifiku jednotlivých jazyků a zároveň kontext české výslovnosti.

Dobrý den.

Z EnerGodaru děláte EnerHodar a z EnerGoatomu EnerHoatom, ačkoli oba výrazy mají základ ve slově enerGie. To Vám někdo radí anebo to děláte z vlastní Glouposti?

P. P.

______________________________________________________________________

Vážený pane,

ukrajinština užívá písmeno "g" zřídka, na jeho místě má písmeno "h". V ukrajinštině se například slova "gramatika, gram" zapisují a vyslovují "hramatika, hram". Problém spočívá v dvojjazyčnosti řady oblastí Ukrajiny - mnoho Ukrajinců identifikovaných s ukrajinskou národností mluví rusky, přirovnal bych to snad k Rakušanům s vlastní rakouskou identitou, ale řečí německou. Proto se řada ukrajinských názvů zapisuje a vyslovuje v ruské i ukrajinské variantě. Určit, která z nich má přednost, je velmi obtížné, jsme svědky kolísání mezi oběma variantami a předpokládám, že tak tomu bude i nadále.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

________________________________________________________________________

Vážený pane,

ukrajinština používá azbuku a bukva "H" je "N", zajímalo by mě tedy, jakou podle Vás bukvu má H? Najděte si na Mapy.cz "Enerhodar" a uvidíte "Енергодар" s "G". Nepochybně mapa Ukrajiny je v ukrajinštině doplněné o anglický přepis názvů.

S pozdravem

P. P.

_______________________________________________________________________

Dobré dopoledne,

správná výslovnost cizích jmen je důležitou součástí kultury jazykového projevu. Čeština se řídí pravidly, která respektují specifiku jednotlivých jazyků a zároveň kontext české výslovnosti (systému českých hlásek). V daném případě je situace poměrně jednoduchá.
Písmeno "г" v ukrajinské azbuce se vyslovuje jako "h".
Písmeno "ґ" ("г" s apostrofem) se vyslovuje jako "g".

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_cyrilice

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio