Připomínky k magazínu Podhoubí

24. srpen 2022

Střetávání různých pohledů je nevyhnutelnou podmínkou zdravé demokratické společnosti a diskvalifikace jiných názorů jako záměrně lživých a diletantských ničemu nepomůže.

Nepříliš vážení,

v tomto týdnu, tuším 14.6., byl vaší stanicí Radio Wave odvysílán pořad protagonistů Tomsové a Šebestíka z cyklu Plavky s podtitulem "Na Třeboňsku je doma kapr, všechno ostatní až na druhé koleji".

Důrazně upozorňuji, že předmětný pořad obsahoval takovou porci vyložených lží, účelově podávaných polopravd a do nebe volajícího amatérského diletantismu, že je cosi takové ve vysílání média veřejné služby nejen zcela nemyslitelné, ale, domnívám se, přímo trestné! V rámci objektivity a vyváženosti veřejnosti podávaných informací proto nekompromisně požaduji odvysílání nového dílu oné kleslé série, zajišťujícího uvedení zcestných informací servírovaných infantilním Prokopem Pithartem na pravou míru! Poškození třeboňska jako regionu i co krajiny rybníkářské vaším pořadem v očích zejména mladé posluchačské generace je totiž takového dopadu,že tomu nelze mlčky nečinně přihlížet. Jako dlouholetý obyvatel třeboňska, rybář a odborný pedagog jsem vám k dispozici pro jednoznačné důkazní vyvrácení lživých a zavádějících scestností z oněch "Plavek" v tomtéž veřejném prostoru. Krom toho požaduji rozhodné vyvození důsledků vůči osobám odpovědným za to, že v étéru zazněla tato scestná směsice naprostého diletantismu a vysoce poškodivé rétoriky.

Jde o zločin stejného druhu, jakým byl těsně předvánoční výlev tzv. influencerky pod záštitou Komerční banky, cíleně zavádějícně útočící na českého kapra. V případě soukromé banky to skončilo "toliko" významným odlivem klientů,ovšem u veřejnoprávního rozhlasu musejí nutně nastoupit tvrdé personálně sankční mechanizmy.

Nebudete-li rychle a energicky konat v naznačeném (a jedině možném) duchu, obrátím se s nevývratnými důkazy na Radu Českého rozhlasu, potažmo Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a zjednám nápravu přes ně.

Bez úcty

A. Š.

______________________________________________________________________

Vážený pane,

Ppořad, na který upozorňujete, jsem si poslechl a ač laik, nehodnotil bych jej tak přísně jako Vy. Chovné rybníky skutečně nejsou ke koupání, souvisí to s jejich účelem i vlastnictvím. Takto se dá reagovat na řadu promluv, které v pořadu zazněly, ale lidé mají právo vidět svět po svém, mají ho i autoři pořadu a stejně tak respondent, kterého si přizvali. Jistě by o některých formulacích by bylo možno diskutovat, ale to lze vždy a skoro o všem. Podstatný pro mne je formát pořadu. Cyklus Plavky je letní speciál magazínu o ekologii a životním prostředí Podhoubí. Jak uvádí podtitul, je „o vodě, krajině a koupání“, je tedy pojat spíše lifestylově, odlehčeně, nejde o typický formát zpravodajství a publicistiky. V tomto formátu není povinností autorů či moderátorů být hostům oponenty s přiměřenou mírou racionální skepse. Otázkou podle mne je snad jen formulace v závěru pořadu o přetíženosti rybníků kapry (to je otázka pro odborníky). Pak následuje v podmiňovacím způsobu úvaha jednoho z autorů, že by se mu líbilo, kdyby šlo udělat obsádku rybníků pestřejší, nechat vyčistit vodu od fosforu a sinic. To by se jistě líbilo každému, není důvod nazývat to lží.

Podle sdělení šéfredaktorky Radia Wave si autoři vybrali Prokopa Pitharta jako průvodce tímto dílem cyklu „z důvodu, že v této lokalitě vyrostl, je věkem blízký cílové skupině Radia Wave, zajímá se o ornitologii, která s krajinou a vodními plochami nedílně souvisí, a v neposlední řadě je známý i širšímu publiku díky pořadu Do divočiny České televize. Mimochodem i zde jde o formát jiný než publicistický (dokument, přírodovědný dokument) a i zde pan Pithart mluví o Třeboňsku, rybnících, vztahu počtu ryb ve vodě k její čistotě a vlivu na život místního ptactva.“

Nespatřuji v koncepci ani v realizaci pořadu záměr lhát posluchačům, jak ve svém dopise uvádíte. Starost o životní prostředí máme všichni společnou a každý při tom akcentuje své pohledy, své zájmy (třeba i rekreační nebo estetické). Střetávání těchto pohledů je nevyhnutelnou podmínkou zdravé demokratické společnosti a diskvalifikace jiných názorů jako záměrně lživých a diletantských ničemu nepomůže. V tomto kontextu pokládám za správné, že Radio Wave hodlá v magazínu Podhoubí věnovat speciální pozornost tématu rybářského hospodaření, jak mne paní šéfredaktorka informovala.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio