Problémy s příjmem signálu

7. červenec 2022

Při instalaci vysílače na bytový dům musí být splněné záležitosti hygienických norem a případné kompatibility s jinými zařízeními v nejbližším okolí.

Dobrý den,

omlouvám se, zkouším se bránit bezpráví a nemám jinou možnost.

Po 47 létech bydlení v panelovém domě jsme přišli o možnost příjmu běžných rozhlasových stanic, na které jsme byli zvyklí. Přijímač střední třídy, s možností 16 předvoleb nemůžeme ve svém bytě používat. Jsme řádnými plátci rozhlasových poplatků a rozhlasové vysílání nemůžeme využívat. K této situaci došlo ze dne na den, kdy byla na střeše našeho domu nainstalována anténa rádia „Orlicko“.

Náš dům na sídlišti je sedmipodlažní (48 vlastníků) a je uprostřed dvou stejně vysokých domů. Z toho lze vyvodit, že podobně postiženi jsou i obyvatelé sousedních domů.

Schválení zamýšlené instalace antény bylo provedeno hlasováním per rollam v době anticovidových opatření. Při hlasování měli vlastníci jen všeobecné informace se zdůrazněním výhod tohoto projektu.

O znemožnění příjmu rozhlasových stanic v FM rozsahu 88 MHz do 108 MHz nebyla v nabídce ani zmínka (viz příloha).

Požádali jsme ČTÚ o prověření a dva pracovníci z HK provedli měření signálu v našem bytě. Po více než měsíci jsme neobdrželi protokol o měření a zjištění možnosti příjmu na místě.

Při ústním rozhovoru nám bylo řečeno, že vyzařování antény je v normě, ale náš přijímač nestačí na příjem v podmínkách, kdy vysílá rádio „Orlicko“ (vyzařování cca 106 dB). Ve specializované prodejně v RK jsem oslovil pracovníka s dotazem, jaký přijímač by nám vyhovoval a jaké musí mít technické parametry. Na takový dotaz neuměl vedoucí pracovník odpovědět a v technických parametrech přijímačů FM takový údaj není.

Nastalou situaci vnímáme jako zmanipulované hlasování (zatajení podstatných informací) a také nemožnost k vyjádření všech okolních uživatelů, kde dochází k omezení příjmu FM rozhlasu.

Kontrola výsledků hlasování a poskytnutí kopie nám nebyla umožněna externím předsedou našeho SVJ. Telefonický rozhovor s majiteli rádia „Orlicko“ a předsedou SVJ situaci nevyřešil a reakce na Facebooku se obrátila proti nám.

Jsme senioři, 77 let, a příjem rozhlasu nás velice zasáhl.

Prosíme o radu a děkujeme předem za odpověď.

J. N.

________________________________________________________________________

Vážený pane,

děkuji vám za seznámení s vaším problémem. Konzultoval jsem jej s Ing. Pavlem Balíčkem, vedoucím oddělení distribuce signálu ČRo. Podle jeho názoru se jedná o záležitost, která patrně náleží do působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Nicméně přislíbil pomoc, jak vyplývá z jeho vyjádření. Z něj cituji:

„Obecně při instalaci vysílače na bytový dům musí být splněné záležitosti hygienických norem (síla signálu elektromagnetického pole) a případné kompatibility s jinými zařízeními v nejbližším okolí (zejména vysílací a přijímací antény, internetová pojítka apod.).
Obvykle se to řeší definovaným omezením výkonu a polohy antény, případně lze následně při problémech toto upravovat. Nemyslím si ale, že by to mělo výrazně ovlivnit přijímače v bytových jednotkách (jde pouze o 50W výkon), pokud posluchači nemají použité připojení na vnější anténu nebo STA u vysílače (to by mohlo působit problémy).
Pokud proběhlo měření ČTÚ, majitelé by měli mít protokol s vyjádřením, že je vše v pořádku – to měli urgovat na krajské pobočce ČTÚ.
Druhá věc je, že v některých případech ale skutečně může být přijímač zarušený, resp. zahlcený příliš silným signálem, spíš to ale signalizuje nevyhovující přijímač nebo anténu. Z dopisu nevyplývá, o jaký typ či kategorii vysílače jde, jak je starý, jak má řešenou anténu a kde je umístěný. Zajímavá by mohla být i poloha bytu vůči anténě na střeše. Je to jediný přijímač v domácnosti, nebo se to projevuje na více zařízeních?
Dále mi není jasné, zda není možný příjem žádné stanice a hraje pouze Orlicko (pozn. podle databáze jde o kmitočet 94.3 MHz/50 W ERP), nebo zda posluchači přišli o hraniční poslech některých stanic ČRo (tedy na hranici příjmu) třeba ze vzdáleného vysílače. Další podstatná informace by se týkala dalších uživatelů v nejbližším okolí, zda také u nich je znemožněný příjem rozhlasu obdobným způsobem, nebo jde skutečně jen o místní problém jednoho bytu.
Pro řešení se nabízí vyzkoušet jiný přijímač na VKV, pravděpodobně s prutovou anténou a umístěním tak, aby byl co nejdále od předpokládané polohy vysílací antény. Druhá možnost je DAB+ přijímač, který pracuje na jiných kmitočtech (174-230 MHz), a tedy by měl být proti rušení v pásmu VKV odolný – nehledě k tomu, že by mohl mít i kvalitnější parametry VKV části a tím rušení překonat.“

Tolik z vyjádření Ing. Balíčka. Pokud byste byli ochotní sdělit mi telefonní číslo, pracovníci oddělení distribuce signálu by se s vámi spojili, zjistili by od vás další podrobnosti a navrhli by řešení.

S pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio