Programová skladba Dvojky

14. leden 2020

Cílem změn na Dvojce bylo soustředit pozornost na cílovou skupinu posluchačů kolem padesáti let věku s převahou žen.

Dobrý den, pane Pokorný,

jsme bývalí posluchači Dvojky od rána do večera, náš věk je 65 a 72 roků. Ranní rozjásané vysílání po osmé hodině vydržíme a těšíme se na Jak to vidí se Zitou Senkovou, popřípadě s jejím náhradníkem. Potom už přepneme na Radiožurnál a vrátíme se až na Co Čech to Němcová. S chutí si poslechneme pana Kovaříka a Paní Pawlowskou. Nevíme, proč tak často dáváte prostor panu Koptovi s jeho lascívními příhodami nebo panu Cibulkovi, který je slyšet také často. Pořady nám milé a naši oblíbení moderátoři bývají slyšet až pozdě večer. Náš synovec, 45 let, poslouchal Dvojku v Anglii, kde žije. Ptal se nás: „Co to udělali s naší Dvojkou?" Zajímá nás, na které posluchače je vaše programová skladba namířena?

Se srdečným pozdravem

V.

______________________________________________________________________

Vážení,

děkuji vám za váš pohled na vysílání Dvojky. Důvodem programových změn, které na této stanici proběhly v první polovině loňského roku, byla klesající poslechovost. Cílem bylo soustředit pozornost na cílovou skupinu posluchačů kolem padesáti let věku (s převahou žen), přičemž samozřejmě je nutno dbát i zájmů starších věkových skupin, které Dvojka nechtěla ztratit. To se podařilo, pokles poslechovosti se zastavil a stanice získala nové posluchače. Nic není samozřejmě ideální, vše se vyvíjí a tak je tomu i s programem Dvojky. Titulkové pořady o večerech a víkendech vám vyhovují, proudové vysílání během všedních dnů už méně. Možná je to tím, že je koncipováno tak, aby pomohlo vytvořit příjemnou atmosféru v době, kdy posluchači mají různé profesní povinnosti, vykonávají domácí práce, vaří, jsou na zahrádce a podobně. Je ovšem jasné, že pod pojmem „příjemná atmosféra“ si každý představí něco trochu jiného. Někomu je bližší styl nedělních Dobrých rán, jiný preferuje styl pořadu Jak to vidí, další si příjemnou atmosféru spojuje se stylem moderování Aleše Cibulky. Je těžké, ba nemožné vyhovět všem ze stovek tisíc posluchačů najednou, i když si osobně přeji, aby tomu tak bylo. Tou správnou cestou ale asi nebude zrušení pořadů Václava Kopty a Aleše Cibulky – jistě by to vyvolalo protesty těch, kteří si je oblíbili. V řadě případů jsem vedení Dvojky doporučil konkrétní změny programu, ale dovolte mi poznamenat, že na Vámi jmenované moderátory mi v současné době prakticky nepřicházejí kritiky a stížnosti. To ale neznamená, že s Vaším kritickým pohledem neseznámím vedení Dvojky.

Se srdečným pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu

Spustit audio