Ranní Dvojka s Daliborem Gondíkem

Dvojka má být ve svém proudovém vysílání přátelská, zábavná, nemá působit strojeně, má přispívat k relaxaci, k dobré náladě. Určit ty správné cesty k tomuto cíli je těžké.

Dobrý den,

reaguji na včerejší (21. 5. 2020) pořad Ranní Dvojka s Daliborem Gondíkem, kde v rámci předpovědi počasí zaznělo v 7:46:25, že "Obecně děvčata by toho neměly moc nosit na sobě". Když pominu, že pán, který předpovídal počasí, má mezery ve shodě podmětu s přísudkem, tak CRo poslouchám proto, že jde o veřejnoprávní médium, od něhož očekávám alespoň přiměřenou dívku korektnosti včetně absence sexistických rádoby vtípků a poznámek. Za feministku ani velkou bojovnici za ženská práva se nepovažuji, ale toto mi přišlo opravdu hodně za hranou korektnosti, v níž bohudík u veřejnoprávního rozhlasu měříme daleko přísnějším metrem.

Prosím, aby redaktoři volili svá slova citlivěji, a představili si za podobnými hlasitými úvahami svou náctiletou dceru. Oboustranný sexismus je v Česku bohužel celospolečensky tolerovaným jevem počínaje nejvyššími patry politiky a veřejnoprávní média by v tomto ohledu neměla podléhat mainstreamu.

Děkuji předem alespoň za úvahu a reflexi nad mou připomínkou.

S pozdravem


R. K.

______________________________________________________________________

Vážená paní,


Infolinka Českého rozhlasu mi předala Váš kritický dopis z 22. května. Dovolte, abych konstatoval, že obě Vaše připomínky považuji za užitečné a případné.


Pravidla českého pravopisu připouštějí v množném čísle podstatných jmen středního rodu pouze koncovku -a. Zde není prostor pro diskusi. Jediný správný tvar je v daném případě "Děvčata by neměla". K tomuto vyjádření připojuji svou osobní poznámku. V řadě případů jeví čeština tendenci ke kolísání - týká se to výslovnosti, ale i gramatiky. Je to znak životaschopného organismu, jakým český jazyk bezesporu je. Tento systém je v nepřetržitém pohybu, absorbuje nové impulzy a zbavuje se některých prvků, které nepotřebuje. To vše je provázeno nesouhlasnými komentáři těch uživatelů, kteří považují změny za degradaci češtiny. Není tomu tak, projevuje se tím, jak jsem uvedl, přirozený vývoj. A tuto tendenci pozoruji i v případě, na který jste upozornila. Do mluveného projevu se v čím dál větší míře dostává u podstatných jmen středního rodu tvar množného čísla v ženském rodě. Považuji za možné, že pokud tento trend bude pokračovat, časem se prosadí jako dubleta a výhledově se množné číslo středního rodu sjednotí s množným číslem rodu ženského. Je to ale jen moje osobní domněnka, která nemá žádný vliv na to, že dnes je správný pouze tvar "děvčata by neměla".


Vaše druhá kritická poznámka míří k příliš velké familiárnosti. Dvojka má být ve svém proudovém vysílání přátelská, zábavná, nemá působit strojeně, má přispívat k relaxaci, k dobré náladě. Určit ty správné cesty k tomuto cíli je těžké, každý máme svou míru vkusu nastavenu jinak. Osobně nejsem přítelem politické korektnosti, často přináší povrchní a místy až směšné výsledky. Ale v daném případě se myslím shodneme, že citovaný výrok zaznít neměl. Své vyjádření dávám na vědomí vedení Dvojky.


Se srdečným pozdravem

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu