Rudolf Mareš a jeho obrazy v Galerii Vinohradská 12

31. říjen 2017

Ve výstavních místnostech naší galerie naleznete v listopadu dva zcela rozdílné světy malíře Rudy Mareše. Přijďte se podívat na realistické portréty i snové, jednoduchými liniemi malované fantazie.

Vystudoval hudbu a hru na kytaru na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. Po sametové revoluci procestoval s kytarou západní Evropu, hrál na ulicích, vystupoval při různých slavnostních příležitostech, doma pak hru na kytaru vyučoval.

Současně se věnoval stále více malbě. Krajiny a zátiší střídalo kopírování obrazů starých mistrů, v nichž nacházel inspiraci a poučení. Maloval portréty i akty a velmi široký okruh zájmů je patrný v jeho fantaskních, až surrealistických obrazech.

Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 2. listopadu od 18 hodin. Výstavu dále můžete navštívit každý listopadový čtvrtek od 12 do 18 hodin.

Rodina Z

S tvorbou tohoto malíře se můžete seznámit na jeho webových stránkách www.rudolfmares.cz.

Spustit audio