Soudobá grafika ex libris. V Galerii Vinohradská 12 začíná nová výstava

2. duben 2015

Ve čtvrtek 2. dubna slavnostně zahajuje nová výstava v Galerii Vinohradská 12 s názvem Soudobá grafika ex libris, která je zaměřena na soudobou tvorbu těchto malých grafických listů. Zahrnuje panely ze XIV. Trienále českého ex libris Chrudim 2014 a je organizována ve spolupráci Českého rozhlasu, Památníku národního písemnictví a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví.

Slovo ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, případně nějaký výtvarný motiv. Vlepuje se do knih, aby zde připomínalo jejich majitele. Ex libris jsou prokazatelně starší než knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. V počátcích je používali především panovníci, šlechtické rody a kláštery. Již v té době se kladl důraz na umělecké řešení ex libris. Jejími tvůrci byli přední umělci té doby Albrecht Dürer, Lukas Cranach, Bartel Beham a dalši.

Moderní české ex libris začíná rokem 1868, a to ex librisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu Mezi tvůrce ex libris patřili i další význační čeští umělci té doby jako Alfons Mucha, Max Švabinský, Vojtěch Preissig, Mikoláš Aleš.

Ex libris jsou i cenným sběratelským materiálem. Počátek sběratelství ex libris u nás dokonce zná datum svého zrodu. Považuje se za něj článek v Moderní revue v roce 1897 z pera básníka a prvního sběratele S. K. Neumanna. Od tohoto data se datuje velký zájem o ně. Bedřich Beneš Buchlovan v roce 1926 uvádí na pět tisíc původních českých exlibris.

Postupem času ex libris změnilo svůj charakter a ze značky vlastníka knihy se stalo objektem sběratelů. Na tradici tvorby kvalitních ex libris navázali i současní umělci jako např. E. Hašková, M. Houra, J. Liesler, J. Pileček, K. Beneš, V. Suchánek, E. Ranný a mnoho dalších.

Výstava bude v Galerii Vinohradská 12 přístupna do 26. dubna. Pro veřejnost je otevřeno každý čtvrtek od 10 do 18 hodin. Návštěvu je možno dohodnout i prostřednictvím e-mailu galerie@rozhlas.cz.

Spustit audio