Světy neznámé. Cesty, co neznáme. Vize mladého sochaře Jana Šáchy v Galerii Vinohradská 12

6. červen 2016

Zamysleli jste se někdy nad tím, co se děje v místech, kam běžně nechodíme nebo tam nevidíme? Na vizi mladého sochaře Jana Šáchy se můžete v červnu přijít podívat do Galerie Vinohradská 12.

Sám autor o své expozici napsal: „Co se odehrává v městských zákoutích, která jsou nám nepřístupná a do kterých nevidíme? Složitá potrubní bludiště mají svůj vlastní svět i obyvatele. Jsou skuteční nebo smyšlení? Beze stop migrují opuštěnými prostory dál a dál… Odkud přicházejí, co tu chtějí a kdo vůbec jsou? Jsou dobří nebo snad zlí?
Nasadili mně (nám) brouka do hlavy. Ten od té doby vdechuje tmu a tykadly ohmatává můj (náš strach). Přerodil se v tuto site-specific instalaci zachycující vizi, která se odehrává v opuštěných domech, spletitých konstrukcích, šachtách, klimatizacích… Město, lidé, myšlenky protkané sítí neúnavných tvorů, kteří se živí nejistotou.“

Jan Šácha (*1992, České Budějovice) studoval na SUPŠ v Českém Krumlově obor Kamenosochařství. Zde se seznámil se základy sochařství, se způsoby vnímání hmoty, a poprvé tak získal možnost nahlédnout do světa výtvarné tvorby a umění obecně. Od roku 2012 studuje na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni, v ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka. Šácha je fascinován pestrostí aplikace sochařského řemesla, lidským tělem a rozporuplným světem civilizace. Zkoumání na těchto úrovních mu poskytuje prostor k nalezení a vnímání vlastního vnitřního světa, který se prostřednictvím figurální a abstraktní volné tvorby stává zjevným.

Zvláštní a překvapující instalace je uměleckým ztvárněním autorových pocitů a může lecjakého diváka překvapit. Měla by ale motivovat k zamyšlení nad našimi strachy, fóbiemi a nejistotami.

Kromě této instalace uvidíte i fotografie několika dalších prací tohoto mladého autora.

Galerie je otevřena pro veřejnost každý čtvrtek od 12 do 18 hodin. Na slavnostní vernisáž jste zváni 9. června v 17 hodin.

Spustit audio