Fotografie Vladimíra Janka v Galerii Vinohradská 12

20. únor 2018

Tentokrát jsme k vystavování pozvali olomouckého fotografa Vladimíra Janka. Rozhlas se totiž v březnu z velké části přestěhuje do Olomouce, kde se bude konat Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, tak jsme si na oplátku půjčili kus olomoucké umělecké tvorby sem k nám, do Prahy.

Fotografickou tvorbu Vladimíra Janka lze připodobnit k listování v objemné knize, kterou její autor sestavuje v nepravidelných intervalech déle než pětadvacet let. Obracíme-li jednotlivé listy, objevují se nám postupně detaily interiérů, nalezená zátiší a objekty, které střídají městské scenérie a pohledy do exteriérů. Někdy tu v kompozici najdeme zlomky přírody, jindy je důraz položen na anonymní figuru. Koncem 80. let 20. století se v Jankově tvorbě objevují snímky v duchu doznívajících tendencí minimalismu a konceptuálního umění, vznikla řada abstrahovaných kompozic, využívajících vizuálních možností média fotografie. V posledních letech se Janek vrací k přírodě, k městským a krajinným exteriérům, do kterých občas nechává vstupovat jako protikladný prvek člověka a jeho stopu. Ať už je to v podobě gesta rukou nebo v dlouhé světelné expozici, která dotváří linearitu daného záznamu. Jankovy fotografie se tak dostávají do souvislosti s širším duchovním podhoubím olomoucké výtvarné scény, kterou už od 80. let 20. století silně zasáhl jak fenomén kresby, tak především inklinace ke krajinným motivům a duchovnímu rozměru jejího ztvárnění.

Výstava bude přístupná veřejnosti každý čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 26. března. Pokud se vám fotografie zalíbí, můžete se přijít podívat na setkání s autorem, které se u skleničky vína a při jazzové hudbě bude konat v pátek 16. března od 17 hodin.

Spustit audio