MgA. Jan Hlaváč

hudební dramaturg

Jako zaměstnanec TS Hudba vytváří dramaturgii hudební prvovýroby a zároveň hudebních pořadů širokého tematického spektra. V rozhlasovém vysílání mapuje oblast regionálního dění v Jihomoravském a Zlínském kraji záznamy orchestrálních, komorních i operních akcí včetně studiového natáčení. Je garantem pořadu Partitury stanice Vltava. Pro rozhlasové posluchače vytváří v současnosti i další pravidelné hudební pořady, například Polední koncerty, tematické Akademie, Koncert klasika, Operní večer nebo Soudobá hudba a Futurissimo.

Jako vystudovaný klavírista jsem z brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění vyšel do hudebního světa nejen s teoretickými znalostmi hudby, ale zejména těmi praktickými a interpretačními. Rozhlas mě přitahoval už od školních let svoji úžasnou možností přinášet posluchačům hudbu všech žánrů v té nejvyšší kvalitě. Už za studií jsem s ním začal spolupracovat externě jako autor hudebních pořadů, posléze po odchodu mého brněnského předchůdce jsem nastoupil po konkurzu na místo hudebního redaktora v roce 2004. Setkal jsem se s tehdejší tvůrčí rozhlasovou elitou, která tvořila rozhlasové dějiny druhé poloviny 20. století. Byla to veliká profesní škola, jež mi dala základy rozhlasové práce s perspektivou ji dále rozvíjet pro budoucí vývoj.

Jako autor mapuji také hudební dějiny regionu, včetně spolupráce se skladateli a současnými špičkovými interprety, orchestry a hudebními ansámbly. Velmi rád jsem také u jazzové a populární hudební produkce. Jako posluchač se zájmem sleduji nejenom domácí mediální scénu, ale i tu především evropskou s myšlenkou a záměrem přinést z ní našim posluchačům to nejlepší.