Miroslav Tomek

rešeršista

Moje práce spočívá zejména v přípravě podkladů redaktorům pro vysílání.

V Českém rozhlase pracuji od léta 2015. Kromě běžné činnosti rešeršisty se věnuji pořadu Svět ve 20 minutách a občas píšu články pro Radio Wave. Podílím se také na projektu Svobodná a divoká 90. léta.

Vystudoval jsem na FF UK ukrajinistiku a historii, později jsem pracoval v Městské knihovně jako webredaktor projektu Praha město literatury.

Jsem překladatel – překládám hlavně z ukrajinštiny, ale i z běloruštiny a ruštiny, spolupracuji třeba s časopisy Plav a A2. Stále také sleduji kulturní a politické dění ve východoslovanských zemích.

Všechny články

Stránky