Simona Kostrhunová

produkční

Co dělám v rozhlase: Jako produkční poskytuji technické a organizační zajištění výroby a vysílání. Organizuji podmínky pro přípravu jednotlivých pořadů či akcí. Jsem odpovědná za obsahově, formálně a termínově správné předání díla vysílací stanici. Mám rovněž na starosti přípravu podkladů pro honoráře a vykázání autorsko-správní agendy a koordinuji vysílání a tvorbu jednotlivých pořadů.

Pro stanici Vltava jako redaktorka příležitostně připravuji a moderuji pořad Akademie. Natáčím publicistické reportáže a také tematické seriály pro živě moderovaný pořad Mozaika. Dále připravuji a moderuji hudební bloky pro stanici D-dur a pořad Na návštěvě.

Před rozhlasem: Absolvovala jsem Ústav hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zde jsem také působila jako redaktorka Českého hudebního slovníku osob a institucí. Současně jsem spolupracovala s britským muzikologem Johnem Tyrrellem. Podílela jsem se na dohledávání a transkripci pramenů k životu a dílu Leoše Janáčka pro dvoudílnou monografii Janáček Years of Live (Londýn 2006 a 2007).

Všechny články

Stránky