Jaro s rozhlasem − ve znamení zpravodajství a publicistiky (REPORT 2018)

26. duben 2018

Talentovaní tvůrci. Jedinečné pořady. Reflexe bez servítek. To jsou kvality rozhlasové soutěže, která letos odvíjí svůj XXVII. ročník. Naleznete tu přihlášku do obou kategorií Jarního REPORTU, ale rádi vás uvidíme i bez vlastního pořadu.

V I. kategorii soutěží kratší zpravodajsko-publicistické příspěvky. Ve II. kategorii pak jen rozsáhlejší publicistické pořady.

Kdy: středa 25. dubna 2018 a čtvrtek 26. dubna 2018 vždy od 09.45 do 16.30 hodin
Kde: Český rozhlas, Vinohradská 12, Studio 2

V příloze najdete pozvánky, přihlášky a Statuty obou jarních kol soutěže. Prosím, ujistěte se, že se přihlašujete do správné kategorie – I. kategorie je pro zpravodajsko-publicistické pořady (reportáž, rozhlasové pásmo, rozhovor apod.) v rozsahu do deseti minut, ve II. kategorii soutěží publicistické pořady (reportáž, pásmo, publicistické dokumenty, rozhovory apod.) v rozsahu do šedesáti minut. V přiložených dokumentech najdete více podrobností.

Vítězové REPORTU 2017

Termín pro odevzdání přihlášek je 15. dubna 2018. Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě (formát WORD) na adresu: marcela.benesova@rozhlas.cz (telefon 221 553 319). Registrují se v pořadí, ve kterém budou doručeny. Pořadatelé si vyhrazují právo zastavit přijímání příspěvků po vyčerpání kapacity přehlídky.

Vzhledem ke špatným zkušenostem z let minulých budou do soutěže přijaty pouze ty přihlášky, ke kterým bude zároveň dodán buď nosič se zvukem ve formátu wav (44,100 KHz 16 bit) nebo číslo, pod kterým je pořad uložen (Dalet, DigiFonotéka).

Vítáme rovněž všechny zájemce, kteří příspěvek nepřihlásí, ale chtějí se účastnit poslechu, diskusí a hodnocení. Svoji účast, prosím, oznamte mailem na adresu: marcela.benesova@rozhlas.cz

Děkujeme partnerům, s nimiž akci pořádáme. Českému rozhlasu. Radioservisu, a. s., Ministerstvu kultury ČR a Nadaci Český literární fond.

Program přehlídky naleznete nejpozději 20. dubna 2018 na webových stránkách Sdružení pro rozhlasovou tvorbu http://www.rozhlas.cz/srt

Těšíme se na setkání s Vámi.
Výkonný výbor Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z.s.

Spustit audio