Pozvánka na listopadový Report 2023

6. říjen 2023

Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte, abychom Vás společně s Českým rozhlasem pozvali na XXXI. ročník soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky REPORT 2023, kterou pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, Nadací Český literární fond a Syndikátem novinářů.

REPORT 2023 jako soutěžní přehlídka publicistických pořadů a audio dokumentů proběhne od 7. do 9. listopadu v hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou. Doprava od budovy Českého rozhlasu do místa konání přehlídky a zpět je zajištěna na začátku a konci akce. Ostatní doprava je individuální.

V příloze najdete účastnickou přihlášku, přihlášky pořadů a podrobné informace o organizaci Reportu 2023. Přehlídka je vypsána pro snímky, vyrobené v rozmezí od 12. října 2022 do 12. října 2023. Z doručených přihlášek bude program sestaven tak, aby byl co nejrozmanitější a nejpestřejší, s odlišným přístupem k tématu i zpracování. O konečné podobě programu rozhoduje dramaturgická komise, složená ze členů Výboru SRT.

Termín pro odevzdání přihlášek je 21. října. Přihlášky zasílejte výhradně v elektronické podobě (Word) na adresu: marcela.benesova@rozhlas.cz (telefon 221 553 319). S paní Marcelou Benešovou laskavě vyřizujte veškeré otázky ohledně účasti, ubytování, stravování ap. Pořadatelé si vyhrazují právo zastavit přijímání přihlášek pořadů i jednotlivců po vyčerpání kapacity přehlídky.

Do soutěže budou přijaty pouze ty přihlášky, ke kterým bude zároveň dodán buď nosič se zvukem ve formátu wav nebo číslo, pod kterým je pořad uložen (Dalet, DigiFonotéka).

Program přehlídky naleznete nejpozději 25. října na webových stránkách Sdružení pro rozhlasovou tvorbu www.rozhlas.cz/srt

Těšíme se na setkání s Vámi.

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

 

Spustit audio