Report 2019 byl mimořádný

14. říjen 2021

Vážení příznivci rozhlasové tvorby, přijměte pozvání na XXIX. ročník přehlídky Report 2021. V loňském roce Report zablokovala pandemie, i letos jsou podmínky pořádání přehlídky ztížené. Přesto jsme se rozhodli Report uspořádat byť v trochu jiné podobě. Především bude letošní ročník přehlídkou nesoutěžní. Ovšem naše hlavní poslání, umožnit tvůrcům vzájemné setkání poslech a diskuzi nejzajímavějších originálních počinů, hodláme naplnit bezezbytku.

Akci pořádáme ve spolupráci s Radioservisem, a.s., Ministerstvem kultury České republiky, Nadací Český literární fond a Syndikátem novinářů od 2. do 4. listopadu v hotelu Luna v Koutech. Doprava od budovy Českého rozhlasu do místa konání přehlídky a zpět je zajištěna na začátku a konci akce. Ostatní doprava je individuální. Účastníci přehlídky se musí prokázat platným dokladem o prodělaném očkování proti covid-19.

Zde najdete účastnickou přihlášku, přihlášky pořadů a podrobné informace o organizaci Reportu 2021. Přehlídka je vypsána pro snímky, vyrobené v rozmezí od 12. října 2019 do 12. října 2021. Z doručených přihlášek bude program sestaven tak, aby byl co nejrozmanitější a nejpestřejší, s odlišným přístupem k tématu i zpracování. O konečné podobě programu rozhoduje dramaturgická komise, složená ze členů Výboru SRT.

Termín pro odevzdání přihlášek je 20. října. Přihlášky zasílejte výhradně v elektronické podobě (Word) na adresu: marcela.benesova@rozhlas.cz (telefon 221 553 319). S paní Marcelou Benešovou laskavě vyřizujte veškeré otázky ohledně účasti, ubytování, stravování ap. Pořadatelé si vyhrazují právo zastavit přijímání přihlášek pořadů i jednotlivců po vyčerpání kapacity přehlídky.
 
Do soutěže budou přijaty pouze ty přihlášky, ke kterým bude zároveň dodán buď nosič se zvukem ve formátu wav nebo číslo, pod kterým je pořad uložen (Dalet, DigiFonotéka). Program přehlídky naleznete nejpozději 26. října na webových stránkách Sdružení pro rozhlasovou tvorbu www.rozhlas.cz/srt.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Spustit audio