Rozhlasové tváře na festivalu Šrámkova Sobotka

Má být kritika spíš racionální, nebo spíš emotivní? Jan Smolka jako kritik ve sporu hemisfér

Na začátku července proběhl již 61. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, letos s tématem „Kritika. Výpověď umění?“. Festival je jedinečný tím, že svou pozornost upíná ke slovu: konají se zde autorská čtení, koncerty, divadelní představení, odborné přednášky, ale probíhají i dílny tvůrčího psaní, recitace či překladu. Nezastupitelné místo tu má i rozhlas.

Tradičně je součástí festivalu poslechový blok věnovaný rozhlasové práci. Již třetím rokem proběhla dílna rozhlasového dokumentu vedená šéfem žánru v ČRo Danielem Moravcem a zvukovým mistrem Jiřím Slavičínským.

V předchozích letech probíhaly rozhlasové pořady v místním domě s pečovatelskou službou, do tamního sálu se vešlo asi třicet lidí, byl tam klid a na pořady tam chodili především místní senioři. Tím program plnil jistou socializační službu vůči městu, jenže se zpravidla nedařilo nalákat mladší účastníky festivalu. Programová náplň na vině asi nebyla: pouštěly se zpravidla rozhlasové hry určené pro Dvojku nebo Vltavu, loni byla představena produkce Radioservisu a jednotlivé pořady uváděli známé rozhlasové tváře. Šéfrežisér Aleš Vrzák nebo třeba dramaturg Libor Vacek si zvali hvězdné hosty – mezi ty loňské patřila Hana Maciuchová.

Šéfka programu Šrámkovy Sobotky 2017 - Eva Marková

Mezi 60. a letošním ročníkem Šrámkovy Sobotky se však výrazně proměnil organizační tým a tedy doznalo určitých změn i dramaturgické pojetí programu. V případě poslechových odpolední to znamenalo, že se pořady přesunuly z interiéru do exteriéru, tedy na Zahradu Šrámkova domu a proměnili jsme i jejich profil. Za letošní rozhlasovou dramaturgii a vyvstalé změny je odpovědná autorka tohoto článku, již rozhovory s mnohaletými návštěvníky Šrámkovy Sobotky dovedly k následujícímu:


- rozhlas je médium, které zpravidla nevstupuje do klidu, ale snaží se získat posluchačovu pozornost; vsadili jsme na to, že si kvalitní pořady získají pozornost i na rušné zahradě, kde si hrají děti a kde se pije pivo a kde zároveň probíhají autorská čtení; řekli jsme si, že pokud je proložíme poslechovým pořadem, dáme najevo, že rozhlas je stejně hodnotné médium jako literatura;
- zaznít by měly pořady, které patří k profilovým pořadům jednotlivých rozhlasových stanic a na nichž lze zároveň demonstrovat, že ČRo umí vytvářet nejen tradiční hodinové rozhlasovky;
- kromě ČRo Vltava, která na Sobotku patří svým obsahovým zaměřením, by bylo dobré zapojit i ČRo Wave, který na festival patří kvůli profilu svých posluchačů – jezdí k nám mnoho mladých lidí a někteří z nich rozhlas pravidelně poslouchají;
- bylo by fajn zachovat poslechově-diskusní formát pořadu, ale spíš než rozhlasové hvězdy představme tvůrce jednotlivých pořadů a mluvme o tom, jak pořady vlastně vznikají.

Tyto úvahy nakonec vykrystalizovaly v program tvořený dvěma pořady Vltavy a dvěma pořady Wavu. Celý týden započal soboteckou Liberaturou s Jonášem Zbořilem, v níž se poněkud proměnily role, takže Jonáš se stal tím, s kým je veden rozhovor – povídala si s ním Petra Kultová. V úterý následovalo setkání s Alešem Vrzákem, který pustil své drama loci Podletí, ve středu Brit Jensen a Jiří Slavičínský mluvili o rozhlasovém dokumentu a představili pořad DokuVlna a ve čtvrtek se o závěrečný poslech postarala Alena Zemančíková, která pustila dvě různé nahrávky básně Petra Borkovce Il nostro delta a následně s posluchači hovořila o tom, jak lze chápat pojem rozhlasové autenticity.

Rozhlasová dílna vyniká kvalitou i bezprostředností šéfů D. Moravce (nahoře) a J. Slavičínského (před ním)
Tvůrčí prostředí festivalu Šrámkova Sobotka 2017

Čtěte také

Reakce na provedené změny byly pochvalné i méně pochvalné. Z hlediska návštěvnosti to byl ale jednoznačný úspěch, vyšplhali jsme se ze zhruba dvaceti posluchačů na 40 až 50. A bylo to publikum aktivně poslouchající.

Osobně mi dělá velkou radost propojení se stanicí Wave… A jak to bude dál? Nevíme. Musíme zpracovat reakce publika a rozhodnout se. Pokud byste měli pocit, že k tomu máte co říct, pište, za každou reakci budeme rádi: info@sramkovasobotka.cz.

Autorka je koordinátorka programu a tvůrčích dílen Šrámkovy Sobotky