Sborník z tvůrčích akcí SRTu za rok 2011

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanoušků

Jeho podstatná část se věnuje životu a dílu zesnulého režiséra, pedagoga a rozhlasového teoretika MgA. Jiřího Hrašeho. Několik vzpomínek na tuto legendu české rozhlasové režie, historie i uměleckého přednesu doplňují dvě Jiřího stati „Rozhlasové médium škole“ a „F. X. Šalda a pražský rozhlas radiový“. Dále sborník, který napříště bude vycházet jednou ročně, nabízí ohlédnutí za úspěšným seminářem na Prix Bohemia Radio 2011 na téma „Vyrůstá nám nová generace rozhlasáků?“ a za jubilejním XX. ročníkem soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu REPORT 2011. Pro zajímavost a pro přehlednost je otištěn také kompletní přehled vítězů všech dvaceti ročníků REPORTu. Objevují se v něm jména, která už z éteru bohužel neslýcháme. Ne, že by tito tvůrci uzavřeli svou pozemskou pouť, leč tu rozhlasovou ano.