Sborník z tvůrčích akcí SRTu za rok 2013

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanoušků

Nabízíme vám Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z. s., za rok 2013. Naleznete v něm ohlédnutí za Seminářem o tvorbě pro děti a mládež, za XXII. ročníkem soutěžní přehlídky publicistiky a dokumentu REPORT 2013, který svými neotřelými postřehy zhodnotili studenti FF UP, a rovněž zamyšlení Aleny Zemančíkové „Na co myslíme, když točíme dokument“. (Konání přehlídky slovesných žánrů BILANCE 2013 nám žel překazily povodně, proto se o ní pouze zmiňujeme.)