Sborník z tvůrčích akcí SRTu za rok 2016

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanoušků

Nabízíme vám Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z. s., za rok 2016. Naleznete v něm ohlédnutí za přehlídkou slovesných žánrů Bilance 2016, za XXV. ročníkem soutěžní přehlídky publicistiky a dokumentu Report 2016, který svými postřehy zhodnotili například Andrea Hanáčková, Jaroslava Pokorná nebo Zuzana Řezníčková. Můžete si přečíst také reflexi Daniela Moravce k druhému ročníku tvůrčí dílny rozhlasového dokumentu na Šrámkově Sobotce. Ve sborníku také najdete ohlédnutí za členskou schůzí SRTu tvorbu a nechybí ani pasáž věnovaná Knize Básně a místa.