Sborník z tvůrčích akcí SRTu za rok 2019

19. březen 2020

Své úsilí jsme zaměřili zejména na objevování nových talentů v oblasti publicistiky a dokumentu. Tato hřivna, kterou kultivujeme již po léta, začíná nést své plody. I naším přičiněním vyrůstá nová generace rozhlasových tvůrců, kteří mají svébytný postoj ke světu a originální poetiku.

Přečtěte si jejich pohledy na názory na současnou rozhlasovou tvorbu.

Mrzí nás, že se kvůli nepřidělení grantu Státním fondem kultury ČR nepodařilo uspořádat tradiční přehlídku umělecké slovesnosti BILANCE. Pevně věříme, že se tato situace zlepší a budeme se moci věnovat i literátům a dramatikům.

Velmi nás těší zájem studentů a akademické obce o naši činnost, která je podrobně reflektována. 

Spustit audio
autor: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu