Svět rozhlasu 19

Obsah čísla:

Ondřej Vaculík: Úvodem
99 významných uměleckých osobností rozhlasu
Čeští tvůrci slovesných pořadů
ROZHLAS VE SVĚTĚ
Zprávy ze zahranišních cest
Filip Rožánek, Mgr. Ondřej Vrtiška: Jediný směr je dopředu
Mgr. Jaroslava Nováková: 106. zasedání Výboru pro právní a veřejné záležitosti EBU
Mgr. Ing. Jan Punčochář: Média veřejné služby: věčná diskuse
Mgr. Jiří Vejvoda: Slovinsko (zpráva ze služební cesty)
JUDr. Marek Beneš: 106. řádné zasedání Výboru pro právní a veřejné záležitosti EBU
ROZHLASOVÁ HISTORIE
Mgr. Ing. Jan Punčochář: Vývoj rozhlasového zpravodajství v českých zemích: od závislosti na Četce k závislosti na Četce
ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
PhDr. Bronislava Janečková: Dokument ve vysílání Českého rozhlasu 2 - Praha
Mgr. Jitka Škápíková: Aktuální dokumentární cykly na vlnách Českého rozhlasu 2 - Praha
Hana Hikelová, DiS. Mikuláš Kroupa: Projekt „Příběhy 20. století“
Vladimír Príkazský: Rozhlasový posluchač a digitalizace
A ještě... další až po písničce...
Rudolf Matys: Zamyšlení nad rozhlasem
Milan Pokorný: Editorial
OSOBNOSTI - VÝROČÍ
PhDr. Tomáš Sedláček: Ivan Kříž - malý velký pětaosmdesátník
Rudolf Matys: doc. Mgr. Josef Henke
Václav Bělohlavý: Jarmila Tetensová
MgA. Jiří Hraše: PhDr. Václav Růt
Mgr. Renáta Klabíková: PhDr. Vladimír Bozděch
Mgr. Robert Škarda: Jan Kaláb
Mgr. Jiří Hubička: Jaroslav Čmehil
Milan Rykl: Anna Marvanová
Milan Rykl: Pavel Nykles
Václav Bělohlavý: Liboslav Tetens
Eva Klausnerová: PhDr. Zbyněk Ungr - uštknut rádiem
PhDr. Bohuslav Vítek: Karel Ančerl
Eva Lenartová: Zdeněk Milt
Mgr. Robert Tamchyna: PhDr. Ivo Budil
Jarmila Konrádová: Jana Bezdíčková
Zdeněk Milt: Alois Kachel
Mgr. Alena Zemančíková: PhDr. Milena Hübschmannová
Mgr. Jaromír Ostrý: Erik Knirsch
DOKUMENT
Připravil MgA. Jiří Hraše: 1968 a Čs. rozhlas - I. část
RECENZE
MgA. Jiří Hraše: Dějiny literatury - i vysílání
PŘÍLOHA
MgA. Andrea Hanáčková: Antologie světového rozhlasového feature (1974-2004) - II. část
DO ČÍSLA PŘISPĚLI

Spustit audio
autor: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu