Svět rozhlasu 27

OBSAH

ÚVODEM

ROZHLAS VE SVĚTĚ
Filip Rožánek: Moderní rozhlas švédského střihu

INTERNATIONAL FEATURE CONFERENCE V LONDÝNĚ
PhDr. Bronislava Janečková
Mgr. Lenka Svobodová
Daniel Moravec
Ing. Radim Nejedlý
MgA. Jan Herget

ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE
Mgr. Eva Ješutová: MgA. Jiří Hraše
Mgr. Jan Hladonik: Programové změny Radia Wave
PhDr. Josef Maršík, CSc.: Informace o teoretické a praktické přípravě budoucích
rozhlasových novinářů na IKSŽ FSV UK
PhDr. Josef Maršík, CSc.: Rozhlasová teorie a praxe v bakalářských diplomových
pracích na FSV UK v letech 2009–2011

ROZHLASOVÁ HISTORIE
Protokoly z vysílání: Atentát na zastupujícího říšského protektora
Projev E. Beneše z Anglie k vyvraždění Lidic
PhDr. Lubomír Smiřický – Mgr. Bohuslav Matyáš: ČRo Olomouc 60. let minulého století
ve vzpomínkách

OSOBNOSTI – VÝROČÍ
PhDr. Bohuslava Kolářová – Mgr. Eva Klausnerová: Karel Šindler
MgA. Petr Budín: Jaroslav Zich
Mgr. Jiří Hubička: Jaroslav Hacmac
PhDr. Aleš Opekar, CSc.: Vladimír Popelka
Mgr. Milena Lukavská: Jitka Neumannová
Mgr. Jiří Hubička: Aleš Suchý
Hana Brothánková – Phdr. Bohuslava Kolářová: Karel Tieftrunk
MgA. Jan Tůma: Jaromír Nečas
PhDr. Richard Seemann: Alois Svoboda
Mgr. Václav Rysl: Marta Klimešová-Jiráčková
Rudolf Matys: PhDr. Milan Maralík
Milan Rykl: JUDr. Svatopluk Dolejš
PhDr. Bohuslava Kolářová: Milan Rykl
Mgr. Eva Ješutová: Jiří Dienstbier
Mgr. Tomáš Bělohlávek: Josef Junek
Mgr. Václav Bělohlavý: Richard Kovalčík
Rudolf Matys: Oldřich Kryštofek
PhDr. Aleš Opekar, CSc.: Vladimír Truc
PhDr. Sláva Volný ml.: Jiří Melíšek
Rudolf Matys: Viola Fischerová

PŘÍLOHA
Eva Vojtová: Rozhlasové hry Ingeborg Bachmannové (bakalářská práce, DIFA,
JAMU, Brno 2007)

Spustit audio
autor: Lenka Svobodová