Svět rozhlasu 33

ÚVODEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ROZHLAS VE SVĚTĚMgr. Edita Kudláčová.: Jak bude vypadat vývoj rádia v letošním roce? . . . . . . . . . . . . . 4Mgr. Magda Holubova: Poslech dramatu nad pravým anglickým čajem a mlékem . . . . 6Mgr. Edita Kudláčová: Rozhlasové shromáždění EBU a existenciální krize rádia . . . . . 7ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXERozhovor s Mgr. René Zavoralem, náměstkem GŘ ČRoSekce programu a vysílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Mezinárodní odborná konference v rámci festivalu PBR 2014PROUD A TVARProf. MgA. Jan Vedral, Ph.D.: Dvě možnosti a dvě strategieprogramu rozhlasu veřejné služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. KONTEXTYPhDr. Josef Maršík, CSc.: Programové tendence ve vysílání rozhlasuveřejné služby (Proud vs. tvar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.: Vstříc oknu, kde proud a tvar jedno jsou . . . . . . . 252. ZAHRANIČNI REFLEXEDmitri Plax: Zvuk vnímání (The Sound of Perception) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Eberhard Petschinka: Writers on the Storm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. POLEMICKE PODNĚTY A INSPIRACEDoc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.: Autor stržený proudem a stísněný tvarem . . . 52MgA. Vilem Faltýnek: Možnosti tekutých krystalů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.: Rychle a přijatelně. Proud ve veřejnoprávních,komerčních a komunitních médiích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Martin Ondráček: Dají se balit holky na traktor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62PhDr. Milan Kruml: Zažijeme renesanci rozhlasu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.: Báseň a vědění – referát ze semináře Jak uvádět básně . . . 67Mgr. Alexandr Pícha: Centrum Nová média v Českém rozhlase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69PhDr. Bohuslava Kolářová: REPORT 2014 – soutěžní přehlídka zpravodajských,publicistických a dokumentárních pořadů 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Bc. Filip Rožánek: Od Stalina k Babišovi. Čtvrt století soukromých rádií v Česku . . . 81PhDr. Josef Maršík, CSc.: Okénko rozhlasových pojmů 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Karel Kyncl: O škodlivosti rádia (fejeton) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86ROZHLASOVÁ HISTORIEStanovisko PhDr. Richarda Seemanna k článku Kapky činů v moři událostí…od paní Jindry Klímové-Sobíškové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Mgr. Jana Bartošová: Rozhlasové zpravodajství a jeho obrazv archivu Českého rozhlasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88ROZHLASOVÁ TECHNIKAIng. Karel Zýka: Digitalizace rozhlasového vysílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Prof. Ing. Jan Nouza, CSc.: Zpřístupnění archivu Českého rozhlasupro sofistikované vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121OSOBNOSTI − VÝROČÍMgr. Tomaš Bělohlávek: Zdeněk Havel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Jarmila Růžičková – RNDr. Jiři Plocek: Bohumil Smejkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Mgr. Eva Ješutová: Otakar Procházka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Mgr. Jiři Hubička: Ján Riško . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Mgr. Jiři Hubička: PhDr. Jan Lopatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Mgr. Eva Ješutová: Jitka Chrtková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136PhDr. Richard Seemann: Jaroslav Jírů, CSc., prom. historik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Mgr. Tomaš Bělohlávek: Ing. Stanislav Singer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Ivan Rossler: Tomáš Sláma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Mgr. Jiři Hubička: Ing. Jaromír Matoušek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141Vladimir Prikazský: Vladimír Branislav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Mgr. Jiři Hubička: Josef Vosecký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Mgr. Zuzana Pilátová: Milan Malý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148PhDr. Richard Seemann: Ing. Slavomír Vosecký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149PhDr. Bohuslava Kolářová: Věra Málková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149PhDr. Petr Veber: Jiří Teml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150PhDr. Bohuslava Kolářová: Rozhovor s Jiřím Temlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152PhDr. Hana Soukupová: Lubomír Soukup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153ROZHLASOVÉ NEBEPhDr. Karel Malina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Pavel Tumlíř . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Marie Fleissigová-Homolková, prom. filolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161ROZHLASOVÝ DOKUMENTBoj o rozhlas ve svědectví přímého účastníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164PŘÍLOHAMichal Ježek: Literární dílo v žánru rozhlasové hry (bakalářská práce) . . . . . . . . . . . . 168DO ČÍSLA PŘISPĚLI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194