AudioREPORT poprvé v Ji.hlavě

Dokumenty, které mají zvuk (fotomontáž Nových médií)

Ve dnech 24. až 26. října 2017 proběhne v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě XXVI. ročník soutěžní přehlídky AudioREPORT. Nabídne jedinečnou možnost seznámit se s nejnovější produkcí v oblasti českého rozhlasového dokumentu. Vůbec poprvé v rámci MFDF, v prostorách Divadla Na Kopečku (Brněnská 455).

REPORT je tradiční soutěžní přehlídka rozhlasového dokumentu a publicistiky, které se účastí tvůrci z celého Česka, napříč vysilateli a rozhlasovými stanicemi veřejnoprávními i privátními. Soutěž probíhá ve třech poslechových dnech, po poslechu následuje diskuse přítomných. Porotcem se stává ten účastník, který vyposlechne všechny přihlášené snímky, v opačném případě se může zapojit do diskuse bez možnosti závěrečného hlasování. Vstup na poslechy je volný.

REPORT od počátku v roce 1990 pořádá nezávislá občanská diskusní platforma, zapsaný spolek nazvaný Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Našimi členy jsou dramaturgové, režiséři, studenti, teoretikové, zájemci o rozhlas. Úzce spolupracujeme s Ministerstvem kultury, Nadací ČLF, s Radioservisem, Syndikátem novinářů a samozřejmě s Českým rozhlasem.