Dokumenty

Kodex Českého rozhlasu

Kodex Českého rozhlasu definuje práva a povinnosti Českého rozhlasu a jeho zaměstnanců vzhledem k veřejnosti.

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu je vydáván na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění 3. novely Statutu ČRo účinné od 1. října 2023 ve znění změn schválených Radou ČRo na 9. veřejné schůzi 27. září 2023 usnesením Rady ČRo 52/23.

Ročenky Českého rozhlasu

Ročenky Českého rozhlasu řazeny chronologicky najdete zde.

Zákony vztahující se k rozhlasovému vysílání

Vysílání a činnost Českého rozhlasu jako média veřejné služby jsou zakotveny v soustavě několika dalších zákonů. Připravili jsme pro vás soubor základních zákonů, které se vztahují k Českému rozhlasu tak, abyste je nemuseli složitě hledat. Plné znění zákonů týkajících se Českého rozhlasu najdete zde.

Rozpočet Českého rozhlasu

Rozpočty Českého rozhlasu za roky 2011 až 2015 najdete zde. Ekonomice a hospodaření se dále věnuje tato stránka.

Rámcové plány činnosti Českého rozhlasu