Objevte poklady z rozhlasového depozitáře

25. červenec 2019

Depozitář Českého rozhlasu ukrývá nečekané umělecké skvosty. Mezi prvními obrazy, které se objeví v Galerii Vinohradská 12, uvidíte díla známého malíře Arnošta Paderlíka, Josefa Jíry nebo Zuzany Bellušové Ruskové.

Český rozhlas vystupoval vždy jako kulturní instituce se snahou o zachování českých i slovenských národních tradic a duševního bohatství. Kromě tvorby a vysílání rozhlasových pořadů se v různých obdobích zasloužil i o nákup nejrůznějších uměleckých předmětů – obrazů, fotografií, bust, tapiserií či plastik.

Jako milovník umění proslul například Ústřední ředitel Československého rozhlasu z let 1970 – 1989 Ján Riško, pod jehož vedením bylo zakoupeno obrazů nejvíce. Od počátku sloužily k výzdobě kanceláří i společných prostor rozhlasové budovy. S nástupem nástěnek, orientačních systémů a plakátovacích ploch ustoupila umělecká díla z kanceláří i chodeb do depozitáře, který spadá pod Oddělení centrálního nákupu. Skrývají se tam netušené poklady od předních umělců bývalého Československa.

Rozhodli jsme se vás postupně s nejzajímavějšími díly z tohoto depozitáře seznámit. První část, kterou můžete zhlédnout v Galerii Vinohradská 12 do konce srpna, zahrnuje díla pěti autorů.

Asi nejznámější z nich je Arnošt Paderlík (1919 – 1999), který proslul zejména kresbami ženských aktů. Měl však i budovatelská období a roky, kdy se zabýval výhradně malbou různých zátiší. Na naší minivýstavě naleznete dva obrazy – Brigádnice a Kohout.

Obraz s názvem Kohout malíře Arnošta Paderlíka

Dalším umělcem je Josef Jíra (1929 – 2005). Známé jsou jeho krajiny, ale i portréty a knižní ilustrace. Jeden z jeho obrazů Komedianti dokonce visí v Puškinově muzeu v Moskvě. Zde je zastoupen obrazem s názvem Pstruh z Malše.

Jedinou ženou mezi pěti vystavovateli je Zuzana Bellušová Rusková (nar. 1932 v Trstěném na Slovensku). Hlavními motivy jejích obrazů jsou krajiny a různá zátiší. V rozhlasových sbírkách je jich několik, zde najdete obrazy V ateliéru a Růže.

Co pro Čechy znamená svoboda? Odpoví výstava The Voice umělce Heshama Malika

Obraz s názvem Petra umělce Heshama Malika

Hesham Malik patří k předním současným světovým umělcům. Jeho výstava The Voice je ryze aktuální a dotýká se duše české společnosti. Co pro nás znamená svoboda a jakým hlasem se ve svých životech řídíme? Osobní výpovědi, netradiční formát a nezařaditelný umělec, to vše zní jako dobrý důvod navštívit o těchto prázdninách Český rozhlas.

Autor obrazu s názvem Portrét je Hugo Boettinger (1880 – 1934). Miloval hudbu a tato láska se v jeho tvorbě projevila malbou portrétů známých i neznámých hudebníků a skladatelů.

Poslední z vystavovaných obrazů má název Jídelna. Jeho autorem je Milan Chabera, nejmladší z vystavovatelů – nar. 1954. V jeho portfoliu nalezneme velké figurální kresby, ale i krajiny. Zabývá se i plastikou, grafikou a sochařstvím.

Na další umělecká díla se můžete těšit během následujících měsíců. Je jich v depozitáři ještě celá řada. A až nám dojdou, zkusíme si půjčit ta, která dosud sídlí v různých kancelářích. Třeba díla Jana Baucha, Antonína Slavíčka a dalších.

Výstavu obrazů z depozitáře Českého rozhlasu můžete v Galerii Vinohradská 12 navštívit každý čtvrtek od 12 do 18 hodin až do konce srpna 2019.

Více informací naleznete na www.rozhlas.cz/galerie.

Spustit audio