Sborník z tvůrčích akcí SRTu za rok 2014

Nezávislé sdružení rozhlasových tvůrců a fanoušků

Nabízíme vám Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, z. s., za rok 2014. Naleznete v něm ohlédnutí za dokumentaristickým workshopem, za přehlídkou slovesných žánrů BILANCE 2014, za XXIII. ročníkem soutěžní přehlídky publicistiky a dokumentu REPORT 2014, který svými praktickými postřehy zhodnotili studenti FF UP. Podstatnou součástí sborníku je stať PHDr. Jaroslavy Strejčkové: Praktická činnost dramaturga rozhlasových her. Ve sborníku také najdete ohlédnutí za Výroční konferencí SRT a nechybí ani pasáž věnovaná Knize Davida Voughana Slyšte můj hlas.